De Raad van State heeft woensdag het allerlaatste beroep tegen de omgevingsvergunning van het Nieuw Gemengd Bedrijf ongegrond verklaard. Dat betekent dat, na 15 jaar procederen, alle vergunningen onherroepelijk zijn geworden voor het grootschalige korte ketenbedrijf da geboorte, afmesten en slacht zijn geïntegreerd. "Dat voelt goed. We zijn volop aan het bouwen en hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking met de omwonenden," zegt een opgeluchte Marcel Kuijpers. "We zoeken altijd de dialoog op en zijn niet uit op confrontaties."

De Partij van de Dieren noemde de stal ooit een 'staatskolchoz'; Wakker Dier sprak van een 'gigastal'.

De bouw van de eerste vleeskuikenstallen en de broederij is inmiddels van start gegaan. Op het Nieuw Gemengd Bedrijf komen uiteindelijk naast 960.000 vleeskuikens, een broederij en slachterij ook een varkensbedrijf en een bio-energiecentrale om de reststromen te verwerken. Voor het varkensbedrijf ging eerder dit jaar de eerste schop al de grond in.
Pluimveeweb - Alle vergunningen NGB nu onherroepelijk
Reageer
  • Deel
Druk af