Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen die zich inzet voor een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Eén van de activiteiten is een onderzoek naar het verwaarden van reststromen. Dat onderzoek is door de coronacrisis ineens in een stroomversnelling gekomen.

"We zijn al enkele jaren bezig met het opzetten van verwaarden van reststromen," zegt Willem Kemmers, projectleider van Biobased Greenport West-Holland. "Dat begrip heeft door de coronacrisis een andere invulling gekregen. Samen met SIGN, Royal FloraHolland en Green Chemistry Campus zijn we half maart gaan inventariseren welke gewassen nu vernietigd worden, en welke telers willen meewerken om een betere bestemming voor die producten te vinden."

Uiteindelijk is het doel om, na deze acute situatie, ook op langere termijn, verdienmodellen te ontwikkelen voor ‘bij-producten’ uit de tuinbouw
Plantinhoudstoffen
In de eerste plaats wordt onderzocht welke plantinhoudstoffen nog gebruikt kunnen worden uit de producten die vernietigd zouden worden. Denk daarbij aan relatief eenvoudig te oogsten plantinhoudstoffen, dus onderdelen van de gewassen of de vruchten die een andere toepassing kunnen krijgen. Voorbeelden daarvan zijn stoffen zoals etherische olie, geur- of kleurstoffen, of die gebruikt kunnen worden in de bouw of medische sector. VARTA, het laboratorium van kwekerij GOVA, levert de onderzoeks- en verwerkingscapaciteit.

Op basis van de resultaten (en de eerste samples uit het laboratorium) zoekt Biobased Greenport West-Holland of de bestaande afnemers voor deze stoffen een bestemming hebben of dat er andere afnemers benaderd moeten worden. "Uiteindelijk is het doel om, na deze acute situatie, ook op langere termijn, verdienmodellen te ontwikkelen voor ‘bij-producten’ uit de tuinbouw," aldus Kemmers.

Er hebben zich al diverse geïnteresseerde telers van onder meer rozen, gerbera, chrysanten en Phalaenopsis gemeld; de eerste donaties van freesiatelers zijn binnen.

'Duurzame business case'
Behalve naar telers die nu, maar ook normaal gesproken, producten over hebben en deze ter beschikking willen stellen, is Greenport West-Holland ook op zoek naar financiers. Telers kunnen zich via deze website melden. Als blijkt dat uit dit onderzoek een duurzame business voortkomt, kan ook een vergoeding voor het plantmateriaal in beeld komen en wellicht "een geheel nieuwe afzetrichting van de sierteelt," zegt Kemmers in de persoonlijke oproep aan telers.
Dit artikel afdrukken