Het ESBLAT-onderzoeksconsortium, waar ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deel van uitmaakt, concludeert opnieuw dat de belangrijkste oorzaak voor ESBL-antibioticaresistentie niet de veehouderij, maar de mens zelf is. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health.

ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) is een door bacteriën geproduceerd enzym dat bacteriën resistent maakt voor bepaalde soorten antibiotica. Aanvankelijk werd aangenomen dat ESBL-besmettingen hun oorsprong vooral vinden in de veehouderij. In de praktijk is echter slechts 1% van de besmettingen te herleiden tot contact met een veehouder.

Aan de hand van een nieuw rekenmodel schatten de onderzoekers dat 60% van alle ESBL-besmettingen veroorzaakt wordt door mens-op-mens overdracht. Voedsel, contact met huisdieren, niet-beroepsmatig contact met vee, zwemmen in oppervlaktewater en contact met wilde vogels zijn volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor respectievelijk 19%, 8%, 4% en 3% van alle besmettingen.

In darmen van gezonde mensen vormen ESBL’s geen bedreiging. Kwetsbare mensen en ziekenhuispatiënten lopen wel het risico een infectie op te lopen door de bacterie.
RIVM - Mensen zelf voornaamste bron van ESBL-antibioticaresistentie | RIVM
Reageer
  • Deel
Druk af