Uit psychologisch onderzoek blijkt dat een gebrek aan kennis en controle bij nieuwe risico's leidt tot een gevoel van machteloosheid en meer angst. Gert-Jan Lelieveld (Universiteit Leiden) beschrijft in de NRC een psychologisch fenomeen dat de corona-angst extra voedt, namelijk representative bias. "Mensen trekken vaak voorbarige conclusies op basis van het eerste beetje informatie dat ze krijgen. Deze voorbarige conclusies zijn vaak in lijn met wat we wel weten." En wat we weten is dat hoesten, niezen en snotteren symptomen zijn van het coronavirus. Mensen zijn doodsbang.

Niet zo gek dus dat we alles en iedereen beginnen te mijden die maar besmet (lijken te) zijn met het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2.

Het mijden van mensen die besmet lijken te zijn, gaat nog lastig worden. Volgens Wageningen University Research krijgen namelijk tussen de 800 duizend en 1,5 miljoen mensen in Nederland de aankomende weken te maken met hooikoortsklachten. Die zijn toe te schrijven aan de extreem zachte winter die Nederland achter de rug heeft, zodat de eerste pollen alweer door de lucht zweven.

Door gebrek aan kennis worden hooikoortsklachten ten onrechte vergeleken met coronasymptomen, zoals niesbuien en een verstopte neus. De angst om op straat of in sociale kringen als een paria behandeld te worden, kan een sociaal isolement onder hooikoortspatiënten teweegbrengen. Deze Foodlog-verslaggever - met hooikoorts - doet daarom een beroep op het rationele denken van de mens. Blijf voorzichtig, maar denk ook na over de gevolgen van het eigen handelen voor anderen.

Dit artikel afdrukken