De voorstellen van de EU voor de regelgeving omtrent productie en handel in zaden van planten en/of landbouwgewassen roepen uiteenlopende reacties op. Vreest GroenLinks 'doorslaan' van de plannen en 'teveel macht bij multinationals', bij blogger Mike Adams van NaturalNews gaan alle remmen los. Hij reageert zonder enige terughoudendheid op de voorstellen waarin hij de eerste stappen van een grote samenzwering ziet: de EU is uit op de absolute macht en iedereen die nog zijn eigen eten kweekt wordt straks als crimineel bestempeld. Volgens hem zijn bedrijven als Monsanto in het complot betrokken.
Dit artikel afdrukken