Het Dagblad van het Noorden meldt het beangstigende nieuws als volgt.

De corona-uitbraak in het district Leer, over de grens bij Bad-Nieuweschans, is groter dan eerder werd gedacht. Elf mensen zijn besmet, zo'n zeventig mensen zitten in quarantaine. Dat meldt het district Leer.

Vrijdag werden er nog zeven waarschijnlijke besmettingen gemeld. Dat aantal is opgelopen tot elf. Tien van hen waren op 15 mei 's avonds in het desbetreffende restaurant. De elfde werd later besmet.
De gezondheidsorganisatie van het district probeert te achterhalen met wie de patiënten contact hebben gehad. Zo'n zeventig mensen zitten inmiddels in quarantaine. Een deel van hen vertoont symptomen, waardoor de kans bestaat is dat er nog meer zieke mensen zullen volgen.

De patiënten liepen het virus waarschijnlijk op in een restaurant in het district Leer. Het vermoeden bestaat dat het restaurant de coronaregels heeft geschonden. Er volgt een onderzoek.


Beangstigend?

Ja, vanwege de voortdurende angst die vanaf heden - in de schemer tussen de unlock en R=1 - over de gehele samenleving en markt hangt. Die verlamt ieder vertrouwen in de opbouw van initiatieven om een leefbare corona-samenleving voor het sociale dier mens op te bouwen.

Nee, niet beangstigend vanwege de sterfte en ziekte die we zullen moeten leren accepteren en soms wellicht zelfs niet kunnen bijhouden op IC's en in rouwkamers. Die situatie zal waarschijnlijk een aantal jaren een fact of life zijn. De mensheid leefde er bijna haar hele bestaan mee, maar we zijn het de laatste 10 decennia in de rijkste economieën totaal ontwend.

Ook beangstigend omdat we - vermoedelijk - straks zover gaan dat er een uitgaansverbod voor poezen komt, als de dieren even bevattelijk voor SARS-CoV-2 zullen blijken als nertsen en fretten en ons kunnen besmetten nadat wij de beestjes eerst drager maakten. Dat is niet ondenkbaar en wordt daarom onderzocht. Op buiten laten staat straks de doodstraf voor het dier.

Onze wereld waarin we alles dachten te beheersen valt in duigen. De angst regeert en probeert te beheersen wat niet meer te beheersen valt. In plaats daarvan moeten we onze angst leren beheersen en de werkelijkheid van ons kwetsbare bestaan weer gaan leven.
Dit artikel afdrukken