Nestlé is ondertekenaar van de zogeheten 'Business Ambition for 1.5°C', een campagne van de Verenigde Naties. Als één van de eerste bedrijven doet het voedingsconcern zijn plannen voor komende jaren uit de doeken. Deze omschrijven de inspanningen van Nestlé om klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat onder meer om het ondersteunen van boeren en leveranciers om regeneratieve landbouw te bevorderen.

Beloning voor boeren
Nestlé werkt hiervoor al samen met meer dan 500.000 boeren en 150.000 leveranciers. Door hen te helpen met het implementeren van een regeneratieve landbouwproductie worden natuurlijke hulpbronnen zoals de bodem versterkt in plaats van uitgeput. Nestlé beloont boeren voor hun inspanningen met een premie voor producten. Ook is het bedrijf van plan bij deze bedrijven grotere hoeveelheden in te kopen en hen te helpen om investeringen te financieren.

Nestlé verwacht dat tegen 2030 ruim 14 miljoen ton van de gebruikte grondstoffen voortkomt uit regeneratieve landbouw. Ook breidt het bedrijf het herbebossingsprogramma uit. Tot 2030 worden er elk jaar 20 miljoen bomen geplant in de gebieden waar Nestlé grondstoffen koopt. Dit moet bijdragen aan meer schaduw voor gewassen, het afvangen van koolstof, hogere opbrengsten, meer biodiversiteit en een hogere bodemgezondheid.

Meer hernieuwbaar en plantaardig
Andere inspanningen van Nestlé zijn onder meer gericht op het energieverbruik. De 800 locaties in 187 landen moeten binnen nu en 5 jaar overschakelen op 100% hernieuwbare energie. Ook worden acties ondernomen om het transport te verduurzamen en voedselverspilling tegen te gaan.

Tot slot moet het aanbod van plantaardige voedingsmiddelen en dranken uitgebreid worden. En er wordt gekeken hoe producten milieuvriendelijker gemaakt kunnen worden. Nestlé wil een duidelijk aanbod van CO2-neutrale merken neerzetten. Zo zullen onder meer de producten van Garden Gourmet en Nespresso in 2022 klimaatneutraal zijn.

Investering van €3 miljard
Nestlé investeert de komende 5 jaar in totaal bijna €3 miljard om haar duurzaamheidsambities vorm te geven. Daarvan is €1,1 miljard bedoeld om regeneratieve landbouw in de toeleveringsketen te stimuleren. "Aangezien bijna twee derde van onze CO2-uitstoot afkomstig is van de landbouw, is het duidelijk dat regeneratieve landbouw en herbebossing de speerpunten zijn op onze weg naar netto nul", aldus Magdi Batato, operationeel directeur van Nestlé.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken