Amerikaanse onderzoekers bekeken met steun van fabrikant Nestlé in een gerandomiseerde klinische studie wat het effect was van het vervangen van de lunch en hoofdgerecht door een voorverpakte maaltijd die voldeed aan de Amerikaanse voedingsrichtlijnen. Niet geheel verrassend is de uitkomst dat voorverpakte maaltijden (van Nestlé) mensen met overgewicht en obesitas beter helpen afvallen dan wanneer deze mensen zelf bepalen wat en hoeveel ze eten.

Gedragsinterventie en kant-en-klaar maaltijden
Aan de studie namen 183 mensen deel, met een BMI tussen de 27 en 40. De deelnemers kregen allemaal begeleiding van een diëtist. Ze werden in drie groepen verdeeld. Een groep kreeg twee voorverpakte maaltijden per dag, een andere groep kreeg dagelijks twee voorverpakte maaltijden met extra eiwitten en de controlegroep kreeg geen voorverpakte maaltijden.

Na drie maanden was 74% van de mensen die voorverpakte maaltijden aten meer dan 5% afgevallen. In de controlegroep was dit 53%. Bovendien was het gemiddelde gewichtsverlies in de interventiegroepen groter dan in de controlegroep. De tevredenheid over de maaltijden was in alle groepen hetzelfde, maar de mensen die voorverpakte maaltijden aten hadden er meer vertrouwen in dat ze dit dieet op de lange termijn vol konden houden.

Eenvoudig en lekker
“Vermindering van de energie-inname is een belangrijke factor bij gewichtsverlies, maar voor de meeste mensen met overgewicht of obesitas is het moeilijk in de praktijk te brengen”, zegt onderzoeker Martin Binks van de Obesity Society. “Een dergelijke strategie is een stap voorwaarts naar het implementeren van effectieve en bewezen oplossingen voor obesitas. Het wegnemen van de complexiteit rondom beslissingen nemen, plannen en klaarmaken van de maaltijden is gunstig voor de deelnemers aan het onderzoek .”

De onderzoekers wijzen op een beperking van de studie. De totale voedingsinname van de deelnemers niet voldoende gedetailleerd onderzocht, zodat de uitkomsten mogelijk ruis bevatten.
Dit artikel afdrukken