Een Chinese onderzoeksteam analyseerde gegevens van de eerste 425 bevestigde patiënten van het coronavirus (2019-nCoV). De resultaten publiceerden ze in het medisch tijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM).

Sinds het virus voor het eerst in Wuhan opdook, verdubbelde het aantal gevallen om de 7,4 dagen. Het Chinese team schat dat elk besmet persoon gemiddeld 2,2 andere mensen besmette. Dat is het zogenaamde R0 getal. Voor de SARS-epidemie lag dit getal op 3,1, voor seizoensgriep op 1,3 en voor mazelen op 12 of hoger. De schatting van het WHO ligt tussen de 1,4 tot 2,5 voor het coronavirus. Het getal voorspelt verder niet hoeveel mensen de epidemie uiteindelijk zal raken.

De incubatieperiode bedraagt gemiddeld 5,2 dagen, maar varieert sterk van patiënt tot patiënt. Gebaseerd op 10 ziektegevallen is dit getal weinig nauwkeurig, maar het ondersteunt wel de 14-daagse medische observatieperiode van aan de ziekteverwekker blootgestelde mensen, schrijven de onderzoekers.

Sinds medio december 2019 is er sprake van mens op mens overdracht in geval van nauwe contacten, stelt het team vast. Van de 425 ziektegevallen was de helft van de patiënten ouder dan 60 jaar. Geen enkele was jonger dan 15 jaar. De onderzoekers verwachten daarom dat de infectiekans voor kinderen kleiner is of dat ze, als ze wel geïnfecteerd zijn, mildere symptomen vertonen.

De meerderheid van de gevallen (55%) met aanvang vóór 1 januari 2020 waren gekoppeld aan de Huanan Seafood Wholesale Market. Deze eerste patiënten waren gemiddeld iets jonger en vaker man. Hoewel patiënten vaak snel hulp zochten, waren de vertragingen in ziekenhuizen groot. 89% van de patiënten werden pas op dag 5 van de ziekte in het ziekenhuis opgenomen.

Ook gezondheidswerkers ontkomen niet aan besmetting, maar het aandeel geïnfecteerden is niet zo hoog als tijdens de uitbraken van SARS en MERS15, schrijven de onderzoekers.

De Nederlandse chemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan maakte gisteren duidelijk dat hij optimistisch is over de beheersing van de effecten van deze jongste zoönose-uitbraak.

Dit artikel afdrukken