De experts doen hun uitspraken op basis van een metastudie over 200 sinds 2014 verschenen onderzoeken naar de effecten van de 'neonics' (imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam). Neonics - die bekend staan als onvriendelijk voor bijen - en fipronil zijn wereldwijd de meest verkochte bestrijdingsmiddelen en worden vaak preventief op zaaigoed aangebracht. Dat maakt de planten ook voor niet-schadelijke insecten giftig en betekent een aanslag op de biodiversiteit. In de EU faseert fipronil al uit; in Nederland zijn vooral uientelers beducht voor de gevolgen.

LTO Nederland: 'te kort door de bocht'
Volgens de onderzoekers zijn er voldoende alternatieven voor het 'bijengif', zoals wisselteelt, toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen en ontwikkelen van ziektebestendige gewasvariëteiten. "Overheden die aarzelen over een verbod op neonicotinoïden omdat er voor de landbouw geen alternatieven zouden zijn, maken een fout", schrijft Trouw. Volgende maand besluit de EU over een totaalverbod op het gebruik van neonicotinoïden in de buitenteelten. De Bijenstichting is inmiddels een petitie gestart om landbouwminister Carola Schouten te bewegen namens Nederland ook voor een totaalverbod te stemmen.

Boerenkoepel LTO Nederland reageerde vanmiddag op de opinie van de wetenschappers. De organisatie vindt dat hun oordeel te kort door de bocht is. Het artikel zou financieel en teelttechnisch niet onderbouwd zijn voor de Nederlandse situatie. LTO wil dat er aandacht komt voor een integrale bestrijdingsaanpak en waarschuwt voor een hetze tegen specifieke middelen.

Hoe zit het echt? Op 28 maart aanstaande delen vele prominenten (waaronder LTO én wetenschappers die groene middelen prefereren) hun inzichten tijdens het congres
Landbouw zonder chemie - hoe dan?
Dit artikel afdrukken