Nancy Holten is een Nederlandse die in Zwitserland woont. Omdat ze een Facebook-community heeft opgericht om de Zwitserse koe van haar bel te bevrijden (dat onvermijdelijke geklingel en de schurende band vindt ze dierenmishandeling), is er een actie op gang gekomen om haar tot ongewenst persoon in het land te verklaren. Inmiddels is er een tweede Facebook-community opgericht: Nancy het land uit.

'Mestvork' en 'brandstapel'
De koe met de bel hoort bij Zwitserland zoals de Dam bij Amsterdam en misschien, zo hint Boerderij, als Zwarte Piet bij Nederland.

Holten vond dat geen beletsel om oude tradities aan de orde te stellen.

De tegenactie is fel. Commentaren als 'zo'n loeder hadden we vroeger met de mestvork weggejaagd' of 'zo eentje hoort op de brandstapel als een heks' zijn niet van de lucht. Inmiddels werden foto's van haar kinderen op Internet geplaatst en wordt ze persoonlijk bedreigd. Op de Zwitserse TV sprak ze zich daar op 2 januari in vloeiend Zwitser-Duits over uit. Het Grenchner Tagblatt noteert dat ze al die emotionele erupties "onder iedere waarde vindt, dat heb ik niet verdiend." Ze blijkt het meest geschrokken van de verspreiding van haar kinderen door haar tegenstanders. Die zijn inmiddels overigens weer van het Internet gehaald, maar Holten heeft wel haar nummer uit de telefoongids laten halen omdat de beschimpingen en bedreigingen gewoon doorgaan. Ze hoopt dat de emotie overwaait, zodat ze binnenkort haar energie weer echt aan dierenwelzijn kan besteden.

Wie aan de Zwitserse koebel komt, komt aan Zwarte Piet en bereikt de aandacht.

Niet de eerste
Holten is niet de eerste die de koeienbel aan de orde stelt. In Oostenrijk is het ding inmiddels verboden omdat het niet meer nodig is. Moderne middelen maken de oude reden om de koe een bel aan te binden overbodig. Het geklingel moest ze voor de boer gemakkelijk te vinden maken. Moderne GPS-technieken maken dat overbodig. Tegenstanders beweren echter dat de koeienbel ook bij vrij grazende Alpendieren onderdeel uitmaakt van de middelen die de dieren hebben om zich op elkaar te oriënteren. Verdwaalde dieren kunnen zo hun kudde gemakkelijk terugvinden, cq. dieren dwalen door het geklingel niet te ver van elkaar af.

Fotocredits: Facebook community Nancy Holten
Dit artikel afdrukken