Volgens Helma Lodders van de VVD is de halvering van de veestapel een doel op zichzelf geworden en gaat de Raad "volledig voorbij" aan de innovatiekracht die de Nederlandse land- en tuinbouw zo kenmerkt.

Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie), partijgenote van de huidige minister van Landbouw, lukt een betere landbouw alleen "als we dat samen met de boeren oppakken." Duurzame landbouw volgens de ChristenUnie moet vooral gaan over "eerlijke boereninkomens en perspectief voor de toekomstige generatie landbouwers."

Het is een politiek steekspel waarin geen van de partijen helder wil zijn over de toekomst. Dat heeft een heel vervelend effect voor boeren. Ze weten niet waar ze aan toe zijn
Volgens D66 Kamerlid Tjeerd de Groot maakt de Raad een denkfout. De nieuwe Nederlandse landbouw moet niet in aantallen dieren denken, maar aan de manier waarop dieren gevoed worden. Als ze gras en restjes eten in plaats van granen, mogen ze blijven, want dan worden ze onderdeel van een circulaire landbouw volgens de D66-politicus.
De woorden van alle genoemde partijen zijn te lezen in het FD.

Vervelend effect
Minder beesten staat niet in het regeerakkoord en wordt dus door de coalitiepartijen afgewezen. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is dat onverstandig omdat het Klimaatakkoord van Parijs ondanks het regeerakkoord zijn tol zal eisen. Technologische innovatie kan de hoop die de VVD er in stelt onvoldoende waarmaken, terwijl ook het eten van restjes leidt tot de uitstoot van klimaatgassen.

Het is een politiek steekspel waarin geen van de partijen helder wil zijn over de toekomst. Dat heeft een heel vervelend effect voor boeren Ze weten niet waar ze aan toe zijn. De politiek maakte gisteren duidelijk geen helderheid te willen scheppen. Dat is kwalijk, want als er iets te waarderen was aan het Rli-rapport dan waren het de woorden van raadslid Krijn Poppe bij de presentatie van het Rli afgelopen dinsdag in Den Haag: boeren moeten weten waar ze aan toe zijn om te voorkomen dat ze investeren in stallen en technologie die straks niet zullen kunnen worden afgelost. Dat zal nu wel gebeuren.Onbetrouwbaar
De ChristenUnie vindt dat een eerlijk boereninkomen dé inzet moet zijn van een duurzaam boerenbeleid. De partij doet er goed aan te bedenken dat de inzet van meer 'innovatieve' technologie om vervuiling in Nederland op te kunnen lossen, het boereninkomen eerder verslechtert dan verbetert. Voor zulke meerkosten gaat afnemers in het buitenland, dat 70 tot 80% van onze boerenproductie afneemt, niet extra betalen. Waarom zouden ze? Melk blijft immers melk en varkensvlees wordt er ook al niet lekkerder of anderszins beter van. Toch denkt de regering, het CDA voorop, dat onze boeren zo hun aandeel in de buitenlandse voedselproductie overeind kunnen en moeten houden.

Ook in 2018 zit het Nederlandse landbouwbeleid nog vol onlogische gedachtenkronkels. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kunnen die eruit worden gehaald door de vraag te stellen wat Nederland nu eigenlijk wil. Wat moet, is geen wetenschappelijke vraag, zeggen de academici van het PBL.

Gisteravond stond ik voor een zaal melkveehouders. Ze noemden de politiek onbetrouwbaar en zeiden niet meer te weten hoe ze een bedrijf moeten leiden als er zo weinig peil te trekken valt op het kader dat overheid en politiek moeten scheppen.Dit artikel afdrukken