De pluimveesector en de Nederlandse supers zijn overeengekomen om te stoppen met de plofkip. Zojuist deden het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het Productschap Vlees en Eieren (PVE) het volgende nieuwsbericht uit:

ZOETERMEER – Een belangrijke stap in de verduurzaming van kip in de Nederlandse supermarkten: de pluimveesector en alle Nederlandse supermarkten hebben een akkoord bereikt over de verdere verduurzaming van al hun verkochte kip. De pluimveesector en de Nederlandse supermarkten geven hiermee invulling aan het streven naar de verkoop van alleen duurzaam vlees zoals in juni 2012 aangekondigd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).Dit is een uitvoeringslijn van het Verbond van Den Bosch.

Er is gezocht naar een balans tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid: mens, dier en milieu. Zo krijgt de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen. De criteria zijn gezamenlijk opgesteld om het dierenwelzijn en de leefomstandigheden voor alle kip die verkocht wordt in de Nederlandse supermarkt te verbeteren.

Een belangrijke verandering voor de Nederlandse supermarkten is de inzet van een nieuw, trager groeiend, kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte. Vanaf 2013 bereidt de sector de omschakeling op een trager groeiend ras voor. Het kost eenvoudigweg tijd om de keten zo aan te passen dat uiterlijk in 2020 al het kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkt wordt verkocht afkomstig is van dit trager groeiende ras.

Vóór de invoering van de trager groeiende kip wordt een aantal andere veranderingen al doorgevoerd. In 2015 moet het aantal kippen per vierkante meter met 10 procent zijn verlaagd. Er moet extra afleidingsmateriaal (stro, graan) in de stallen zijn aangebracht én er gelden uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica. Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden worden nog de gemaakte afspraken nader uitgewerkt.

De nieuwe eisen worden dusdanig ingericht dat een rendabele productiewijze voor in de pluimveesector mogelijk blijft. Naast deze nieuwe standaard blijven supermarkten zich inspannen om het marktaandeel van nog duurzamere soorten, zoals biologische, Beter Leven kip en scharrelkip, verder te vergroten. De pluimveesector en supermarkten gaan, samen met de Stichting Natuur & Milieu, de komende maanden aan de slag om de gemaakte afspraken verder uit te werken.

Ben Dellaert, secretaris Productschap Pluimvee en Eieren: “We zijn bijzonder verheugd dat we met deze afspraak duurzamere kip voor de supermarkten in Nederland kunnen produceren, waarin de zorg voor mens, dier en milieu centraal staan en we maximale voedselveiligheid kunnen blijven garanderen voor de consument”.

Marc Jansen, directeur van het CBL: “Ik ben er trots op dat we een grote stap hebben gezet om het gangbare assortiment kippenvlees te verduurzamen. Hiermee geven we de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit te sluiten.”


Foodlog sprak met Marc Jansen. Hij vertelde dat alle leden van het CBL, inclusief de discounters Lidl en Aldi, het akkoord zullen uitvoeren. Tevens gaf hij aan te verwachten dat de beoogde einddatum van 2020 niet nodig zal zijn. "Als we eenmaal bezig zijn, zullen we zien dat het veel sneller gaat dan we nu denken." De hogere kostprijs zal door de supers betaald worden. Op de vraag of de kip uit Nederland moet komen, antwoordt Jansen: "Nee, dat is niet vereist. De specificaties zijn openbaar. De kip kan door iedereen die daaraan voldoet worden geproduceerd. Dat moet ook wel omdat we ons anders niet zouden houden aan de Europese mededingingswetgeving." De kip mag dus ook uit Polen of Roemenië komen.

Deze kip lijkt in veel op de destijds door Interchicken geïntroduceerde 'Onze Kip'. Die werd in de pers en door de Dierenbescherming kritisch beoordeeld. Verwacht Jansen weerstand? "Nee. De Dierenbescherming geeft geen ster, maar zal de kip niet afbranden. Ten aanzien van dierwelzijn bieden we bovendien wat Wakker Dier wil en daar bovenop een plus op het gebied van milieu." Hoe de milieuaspecten eruit gaan zien, blijkt nog onderwerp van ontwikkeling. Het CBL treedt nu met de kip nu reeds naar buiten om duidelijk te maken dat het de supers menens is.

De deal is groter van omvang dan die 1-ster varkensdeal die AH drie jaar geleden maakte. Er bleek bovendien geen Verbond van Den Bosch voor nodig. Door bemiddeling van oud-politicus Hans Alders en op initiatief van Bart Jan Krouwel van de PVE werd in luttele maanden een akkoord bereikt. 'Dit is beter dan bijmengen', vertelde Marc Jansen onder verwijzing naar een eerdere discussie op Foodlog. "We doen gewoon de norm voor de onderkant van de markt zo snel mogelijk met z'n allen tegelijk omhoog." Zal er daarnaast in Nederland nog plofkip - door de kippensector inmiddels herdoopt tot 'bofkip' - worden geproduceerd? "Ja," zegt Jansen, "onze leden doen ongeveer een kwart van de Nederlandse productie. Hoe graag we het ook zouden willen, niemand kan ons verantwoordelijk houden voor die andere driekwart. Wel is het zo dat als de markt straks Europees aantrekt, Nederland reeds ervaring heeft met een grootschalige omschakeling."
Niettemin wordt het marktaandeel van de betere kip in Nederlandse winkels 100% tegen minder dan 10% nu. Er is geen markt die dat zonder overheid en wettelijke maatregelen voor elkaar krijgt. Daarmee zet de verduurzaming van de slachtkuikensector een belangrijke stap voorwaarts. Of het Nederlandse boeren economisch voorwaarts helpt, is een andere vraag. Omdat het geen onderscheidend concept is, staat de deur naar buitenlandse concurrentie wagenwijd open. Maar mag je dat Nederlandse supers kwalijk nemen?

Met deze actie geven de Nederlandse supermarkten invulling aan hun Vlees Beter Initiatief. Tevens is het een antwoord op de verduurzaming van de Nederlandse landbouw zoals de Nederlandse politiek die eist.

De Dierenbescherming maakte het volgende schema om de nieuwe supermarktkip vergelijkbaar te maken met de bestaande ploffer en zijn eigen reeds bestaande 1-ster kip die onvoldoende snel marktaandeel wist te winnen:

natenmilieu_NSK

Fotocredits: advertentie leden CBL van hedenmorgen, uitsnede
Dit artikel afdrukken