Vandaag publiceren het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de Verkenning Jeugdgezondheid, gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Uit de Verkenning blijkt dat 80-90% van de Nederlandse jeugd de eigen gezondheid als 'goed' ervaart en ook in diverse internationale studies scoort de gezondheid van de Nederlandse jeugd in de top-3, meldt Nu.nl.

In vergelijking met 10 jaar geleden is er in het algemene beeld niet veel veranderd. Wel zijn er verschuivingen op specifieke deelaspecten: baby- en kindersterfte is afgenomen, overlevingskans van prematuren is toegenomen, jongeren zijn minder gaan roken en drinken, meldingen van kindermishandeling is toegenomen, van pesten juist iets afgenomen.

In de Verkenning wordt verder gesignaleerd dat een ongezonde leefstijl en psychosociale problemen vaker voorkomen in sociaal-economische risicogroepen, dat alcohol en overgewicht belangerijke gezondheidsproblemen zijn en dat het toenemend gebruik van sociale media zou kunnen leiden tot meer gezondheidsproblemen.
Dit artikel afdrukken