Aanstaande woensdag geeft staatssecretaris Paul Blokhuis het startsein voor de volgende fase in de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Eén op de 7 kinderen in Nederland is te zwaar, met alle gevolgen voor hun fysieke gezondheid en psychosociaal functioneren van dien.

Om te zware kinderen passende zorg en ondersteuning te bieden, is nu een ketenaanpak beschikbaar, meldt de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in een persbericht. De ketenaanpak laat zorgprofessionals samenwerken met als doel "de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen te bevorderen en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen", zegt Jutka Halberstadt, landelijk projectmanager Care for Obesity.

Care for Obesity, een programma van de VU, ontwikkelde tussen 2016 en 2018 samen met 8 proeftuingemeenten een model voor de landelijke aanpak van kinderobesitas.

Een coalitie van 5 partijen gaat nu aan de slag om ervoor te zorgen dat er per 2020 in 35 gemeenten en in 2030 in alle Nederlandse gemeenten een sluitende ketenaanpak komt. De coalitie, die aansluit bij het Nationaal Preventieakkoord, bestaat uit Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Care for Obesity (C4O)/VU, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

'Keten' betekent niet een keten van boer tot supermarkt, maar 'meer samenhang' in de activiteiten van verschillende organisaties.

Update, 5 februari, 9:40 uur: Prof. Jaap Seidell van de VU merkt in commentaar #2 op dat deze keten uitvoeringskracht geeft aan wetgeving waartoe in 2014/15 besloten is.
VU - In 2030 passende zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas - [jan-mrt] - Vrije Universiteit Amsterdam
Reageer
  • Deel
Druk af