"Er is sprake van veel onzekerheid in de agrarische sector en dit heeft ook onder meer effect op de zuivel en vleesproductie. Zo zullen de stikstofkwestie en het fosfaatreductieprogramma voor de melkveehouderij beide segmenten structureel onder druk zetten,” zegt Edwin Kuhlman, hoofd acceptatie van Atradius. Bedrijven kunnen zich bij Atradius wereldwijd verzekeren tegen de betalingsrisico's die samenhangen met de verkoop van producten op krediet. Denk aan boeren die hun toekomstige oogst verkopen aan een conservenproducent.

In de vandaag gepubliceerde Market Monitor voor de voedingsindustrie brengt Atradius de vooruitzichten van de foodsector wereldwijd in kaart.

Stabiel, maar er zijn risico's
Internationaal gezien blijft de voedingssector redelijk presteren, "met een stabiel en zelfs goed kredietrisico in veel landen." Dat betekent dat de kredietverzekeraar voorziet dat de internationale handelsstromen over het algemeen in rustig vaarwater verkeren. Wel signaleert Atradius een aantal risico's, die tot prijsverhogingen of tekorten zouden kunnen leiden waar foodproducenten en voedselverwerkende bedrijven wereldwijd last van kunnen krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse invoerheffingen op Europese producten (vooralsnog blijft de impact beperkt), sterk schommelende grondstofprijzen, gezondheidskwesties (denk aan de Afrikaanse varkenspest) en moeilijk te voorspellen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld mislukte oogsten in Australië door droogte en bosbranden).

In Europa signaleert Atradius specifiek mogelijke problemen in Frankrijk, de zesde grootste exporteur van voedingsmiddelen. Het land is erg afhankelijk van de dranken- en vleesexport. Brexit en de Amerikaanse invoertarieven zijn voor Frankrijk de grootste risico's. Frankrijk en Duitsland kampen met de hogere varkensprijzen (als gevolg van de Afrikaanse varkenspest) die varkensvleesverwerkende bedrijven niet kunnen doorberekenen aan consumenten. In combinatie met veranderende consumentenpatronen (vleesminderen) gaat de toegevoegde waarde van de vleessector daardoor in 2020 met 0,6% krimpen. Vleeswarenbedriiven hebben het moeilijk.

Fraude
Een laatste, specifiek risico waar Atradius op wijst, is fraude. In Duitsland vond afgelopen jaar op grote schaal identiteitsfraude plaats met vis, groente en fruit; producten werden expres onder andere, duurdere namen verkocht. In Frankrijk is fraude in de vleesgroothandel een probleem en Italië kende veel fraudegevallen in de groothandel voor voeding, vlees en vis. In Nederland komen fraudegevallen incidenteel voor, aldus Atradius.
Dit artikel afdrukken