Het lijkt erop dat Nederland een nieuw kabinet heeft. Hetzelfde als het vorige, qua partijen en premier. Helemaal nieuw is het boerenbeleid.

Melk van het Noorden brengt een plaatje van het aanzien. Geen vergezichten of vage kringlooplandbouw meer, maar een grootschalige ruilverkaveling. Van de nu nog ruim 1,8 miljoen hectare landbouwgrond, blijft straks maar 0,85 miljoen over om intensief op te boeren.

Op het merendeel van de huidige landbouwgronden zal dan ook veel extensiever geboerd moeten worden. Wie daar wil boeren, zal zijn verdienmodel moeten leren inrichten rond recreatie, natuur- en waterbeheer.

Op die 0,85 miljoen hectare kan de Nederlandse boer doen waar hij wereldwijd bekend om staat: heel efficiënt produceren. Minder, maar grotere boeren zullen dat blijven doen, mogelijk met nog wat meer productie dan nu per hectare of dier. In totaal wordt duidelijk dat de Nederlandse landbouwproductie zal dalen, zowel dierlijk als plantaardig van akkerbouw.

Of het plaatje ook daadwerkelijk de basis is voor het grondbeleid voor de landbouw is nog niet helemaal zeker, maar Melk van het Noorden gaat ervan uit dat het plan dicht bij de nieuwe beleidswerkelijkheid zit. Daarmee zal het plan de grootste ruilverkaveling worden sinds het einde van de jaren '50 van de vorige eeuw toen de landbouw werd klaargemaakt voor verdere intensivering. Rutte IV zet de omgekeerde weg in en houdt minder dan de helft van de intensieve gronden in stand.
  • Deel
Druk af