Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde met 5% naar 160,7 miljoen kilo fosfaat, ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Daarmee voldoet Nederland aan Europese regelgeving en mogen Nederlandse boeren extra mest op hun land blijven brengen. In 2016 en 2017 vreesden ze dat voorrecht te verliezen omdat ze door het plafond waren geschoten.

Ook de stikstofuitscheiding daalde, maar ligt met 506,1 miljoen kilo boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.

De melkveesector produceerde vorig jaar 77,4 miljoen kilo fosfaat en blijft daarmee 9% onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. De fosfaatproductie van vleesrundvee steeg iets en kwam uit op 11,2 miljoen kilo.

Nadat in 2015 de melkquota werden afgeschaft, werd al snel duidelijk dat Nederland te veel fosfaat via de mest in het milieu brengt. Daarom voerde de sector in 2017 het fosfaatreductieplan door; sinds januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel van kracht. De Nederlandse melkveestapel kromp met 11% door de vervroegde slacht van ruim 190.000 koeien. Ook daalde in 2018 het fosforgehalte in mengvoer voor melkvee met ruim 4%.

Niet alleen runderen, ook varkens en pluimvee produceren fosfaat. De fosfaatproductie van varkens daalde licht in 2018 tot 37,3 miljoen kilo, onder het plafond van 39,7 miljoen kilo. Die van legpluimvee steeg met 4% tot 21,1 miljoen kilo; van vleespluimvee daalde de fosfaatproductie met 10% tot 6,5 miljoen kilo. In totaal kwam de fosfaatproductie van pluimvee iets boven het plafond van 27,4 miljoen kilo uit. Ook in de categorie overige dieren steeg de fosfaatproductie iets (0,6 miljoen kilo), vooral door de toename van het aantal schapen en melkgeiten.

De stikstofuitscheiding van de melkveesector daalde licht naar 292,8 miljoen kilo. Per koe steeg de gemiddelde melkproductie, van ruim 8.300 kilo in 2016 tot 8.850 kilo in 2018. Volgens het CBS ligt de verklaring voor het nauwelijks afnemen van de stikstofuitscheiding, ondanks de verkleining van de veestapel, in toegenomen voerverbruik. Meer liters per koe, kosten nu eenmaal meer voer. Dat vertaalt zich bij een rantsoen van meer krachtvoer in een hoger stikstofgebruik per dier. Stikstof is een belangrijke schadepost voor natuurgebieden.

Update, 21:15 uur: minister Schouten vindt de overschrijding van het stikstofplafond 'problematisch' en zint op maatregelen.
Dit artikel afdrukken