Van Beusekom beschuldigt Staatsbosbeheer ervan Nederlandse bossen te gelde te maken. Een en ander zou het gevolg zijn van de door de Nederlandse Staat gewenste vercommercialisering van Staatsbosbeheer. In 2012 fulmineerde Van Beusekom in Trouw tegen bezuinigingen op Staatsbosbeheer; de overheid wilde dat de eigen dienst om Nederlandse natuur te beheren een deel van zijn budget zelf moest gaan verdienen door te ondernemen.

In de NRC zegt hij vandaag: "De dienst tracht de inkomsten te vergroten door grootschalig hout te kappen in haar bossen. Door ook natuurbos als productiebos te beschouwen, en door kaalkap onder het mom van bosverjonging. Bosbouwkundig hoogst controversieel. Ook dit grote kappen stuit op een steeds breder verzet in de samenleving. Staatsbosbeheer heeft dit de afgelopen jaren zelf gevoed door zijn ontoegankelijke houding tegenover, en ja, dédain voor verontruste burgers."

In De Kaap zegt Van Beusekom getroffen te zijn door grote kale plekken in verschillende Nederlandse bossen. Daar zou sprake zijn van kaalkap waar het oude bos niet meer op terug kan groeien.

De opinie en onthullingen van Van Beusekom komen op pikant moment. Houtbijstook in de Nederlandse kolencentrales ligt onder een vergrootglas; de centrales worden mogelijk ook gevoed met Nederlands stammen en snoeihout. Van Beusekom krijgt bijval van oud-staatsbosbeheer-medewerkers. Volgens één van hen zou de kap in Nederland zelfs vergelijkbaar zijn met die in tropische gebieden.

Staatsbosbeheer heeft aangekondigd in de komende editie van De Kaap te willen reageren. De organisatie noemt haar beleid transparant en duurzaam.
Dit artikel afdrukken