IFIF buigt zich onder meer over wetgeving omtrent antibiotica. Maar ook kringlooplandbouw, waaronder het verwerken van reststromen in veevoer, is sinds kort een thema. "Nederland en ook Frankrijk lopen hiermee voorop, maar andere landen gaan dit thema ook omarmen."

Wouter Baan: Gefeliciteerd met je aanstelling, kun je uitleggen wat IFIF precies is?
Ruud Tijssens: "Dankjewel! De IFIF is een mondiale organisatie die zich bezighoudt met alle vraagstukken de te maken hebben met hetgeen de bek van het beest ingaat. IFIF is gestoeld op 2 grote poten. Uit alle continenten zijn voerfederaties lid. Vanuit Europa is dat FEFAC, waar Nevedi vanuit Nederland lid van is. Daarnaast zijn grote concerns die betrokken zijn bij de productie van veevoer lid. Denk hierbij aan DSM, BASF en Cargill. Ook Agrifirm is lid en vanuit die hoedanigheid ben ik gevraagd om voorzitter te zijn. Eerder zat ik al 5 jaar in het bestuur."

De gemiddelde omvang van een veebedrijf is 2,7 koeien is. Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen, maar dat is wel goed om je te realiseren, dat de veehouderij in veel landen zich nog sterk zal gaan ontwikkelen
Met welke thema's houdt IFIF zich zoal bezig?
"Dat is heel breed. We houden ons bezig met feed safety en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. De verschillen per land zijn heel groot. Dit zijn langlopende processen die bijvoorbeeld pas over 10 jaar wetgeving worden in bijvoorbeeld Nederland, maar een basis wordt internationaal gelegd. Daar moeten we bij zijn. Ook werkt IFIF samen met de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Hoe kunnen we de voerindustrie vormgeven in ontwikkelingslanden en welke randvoorwaarden horen hierbij? Daar denken we gezamenlijk over na. We doen bijvoorbeeld projecten met feed regulators, want een goedwerkende veevoerindustrie functioneert alleen bij goed toezicht. Een derde pijler die de afgelopen jaren steeds belangrijker wordt, is duurzaamheid. Wat is bijvoorbeeld de CO2-footprint van maïs uit Brazilië en hoe kun je dit als voerproducent claimen in je eindproduct? Veel aspecten omtrent duurzaamheid moeten nog gestandaardiseerd worden om het meetbaar te maken."

In Nederland is kringlooplandbouw, waaronder het verwerken van reststromen in veevoer, een thema. Speelt dit internationaal ook al?
"Ook circulair feed wordt geagendeerd binnen de IFIF. Nederland en ook Frankrijk lopen hiermee voorop, maar andere landen gaan dit thema ook omarmen. Hier moeten we met elkaar nu een visie en definities over gaan vormen, zoals dat 7 tot 5 jaar geleden ook met het reduceren van CO2-emissies is gebeurd."

Voor welke uitdagingen staat de veevoersector mondiaal gezien?
"Dat is niet eenduidig te zeggen, er zijn eigenlijk 3 werelden. In de westerse wereld staat de consumptie van dierlijke eiwitten onder druk en wordt er gesproken over reductie van de veestapel. In andere delen van de wereld neemt de vleesconsumptie juist toe als gevolg van toenemende welvaart. En dan zijn er ook nog de ontwikkelingslanden waar veel mensen nog zichzelf voorzien in zuivel en vlees, en daar sterk afhankelijk van zijn. De zogeheten 'livelihood'. Ik heb begrepen dat wereldwijd de gemiddelde omvang van een veebedrijf 2,7 koeien is. Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen, maar dat is wel goed om je te realiseren, dat de veehouderij in veel landen zich nog sterk zal gaan ontwikkelen. Het doel van het IFIF is om met die 3 werelden actief bezig te zijn en samen uit één mond te spreken."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken