Nederlanders waren in het tweede kwartaal van 2020 positief over hun gezondheid. Dat schrijft het CBS op basis van voorlopige kwartaalcijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’ antwoordde 82% van de respondenten met ‘goed’ of ‘zeer goed’. Dat is iets meer dan in het eerste kwartaal van 2020 (80%) en ook meer dan in het tweede kwartaal van 2019 (79%). De cijfers lijken aan te tonen dat de coronacrisis niet van invloed is op de ervaring die Nederlanders van hun gezondheid hebben.

In het tweede kwartaal van 2020 daalde het gebruik van zorgaanbieders.Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 bezochten minder mensen de huisarts (28% vs. 24%) en de specialist (18% vs. 12%). Het aantal mensen dat de tandarts bezocht halveerde bijna (20% vs. 11%). De dalingen zijn zijn toe te schrijven aan de beperking van het gezondheids- en zorgaanbod tijdens de eerste periode van de coronacrisis.

Ook op het gebied van leefstijl rapporteert de Nederlander een beter beeld. De Gezondheidsenquête telde minder overmatige drinkers en dagelijks rokende volwassenen dan in 2019. Mogelijk heeft daarbij de coronacrisis en het sluiten van de horeca een handje geholpen. Het aantal mensen met overgewicht bleef gemiddeld gezien nagenoeg hetzelfde.

Voorlopig biedt het CBS kwartaal- in plaats van jaarcijfers om sneller inzicht te bieden in de gezondheidstoestand van Nederland onder de druk van corona.
CBS - CBS
Reageer
  • Deel
Druk af