imageLessen gezond eten en drinken, terwijl je de lunch gebruikt. Dit opmerkelijke voorstel deed Hans Rijnierse, voorzitter Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) tijdens de uitreiking van het Veneca jaarverslag aan Paul Rosenmöller, voorzitter convenant Overgewicht.

“De grote ervaring die wij hebben op het gebied van alles wat met eten en drinken te maken heeft, kan tijdens de lunch worden aangevuld met workshops of lessen waarom gezond eten en drinken zo belangrijk is”, meldde Rijnierse. “Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Het onderwijs is aanschouwelijk en dat is een beproefde methode om iets te laten beklijven. Daarnaast komt er ruimte in de reguliere lessen, zodat daar weer meer aandacht gegeven kan worden aan de basisvakken, zoals taal en rekenen. Het gevolg zal zijn, dat leerlingen niet alleen gezond leren eten en drinken, maar ook de betekenis ervan leren kennen. Vervolgens leren zij het hun kinderen van meet af aan. Hiermee wordt het mogelijk de spiraal van overgewicht te doorbreken.”
Andere convenanten
In de speech van de heer Rijnierse werd ook gerefereerd aan de bundeling die Veneca zoekt met andere convenanten, zoals het convenant stimulering biologische landbouw en de wens van de overheid op duurzaam inkopen. Een gecombineerde aanpak, waarin ook het Ik Kies Bewust-logo een rol vervult, bevordert een gezonde consumptie, waarbij het juist gaat om de variatie en de combinatie met authentiek en eerlijk eten. Minder nadruk op overgewicht haalt het stigmatiserende karakter weg en bevordert de acceptatie van lekker en gezond.

Ook Rosenmöller zou graag meer samenwerking tot stand willen brengen tussen de verschillende ministeries, om zo effectief te werk te kunnen gaan. Hij is daarover met verschillende ministers in gesprek.
Dit artikel afdrukken