imageUit een nieuw overzicht van milieu-indicatoren van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) blijkt dat in Nederland de milieukwaliteit vaak onder het EU15-gemiddelde ligt. Wel wordt er bovengemiddeld veel schone technologie ingezet. De voortgang tot Europese beleidsdoelen is gemiddeld. Lange tijd was Nederland, uit eigen belang en noodzaak, een van de Europese koplopers op het gebied van milieubescherming en -maatregelen. Tegenwoordig is een koploperspositie in Europa een stuk moeilijker te realiseren, al was het alleen al omdat Europa tegenwoordig 25 landen telt. Overigens is het gestructureerd meten en vergelijken van milieuprestaties van relatief recente datum en er is nog geen consensus over de methodiek.

MNP’s Europese Benchmark Indicatoren (EBI)
De Nederlandse prestaties op milieugebied worden duidelijk uit een nieuw MNP- overzicht van indicatoren, de zogenaamde European Benchmark Indicators (EBI). Deze database is grotendeels samengesteld uit internationaal beschikbare statistieken en maakt het mogelijk structuur en nuance aan te brengen in het beoordelen en vergelijken van de milieuprestaties van EU-landen.

Invloed van landspecifieke eigenschappen
Landspecifieke eigenschappen zoals bevolkingsdichtheid kunnen de milieuprestaties van een land sterk beïnvloeden. Daarom is naast een set van milieu-indicatoren ook een set van sociaal-economische indicatoren samengesteld. De samenhangende onderdelen van een milieudossier als klimaatverandering worden daarmee inzichtelijk gemaakt. Indicatoren worden niet opgeteld tot één index, zoals in sommige bestaande methoden.

Milieuprestaties Nederland
Vertaald naar de Nederlandse zijn er een aantal kenmerken relevant voor de milieuprestaties. Nederland kent een grote bevolkingsdichtheid met een hoge graad van verstedelijking en veel energie-intensieve industrie. Daarnaast heeft ons land een hoogontwikkelde transport- en distributiefunctie, waarin de agrarische export een belangrijke plaats inneemt. Verder is de laaggelegen rivierdelta medebepalend voor de milieuprestaties die geleverd kunnen worden.

Het is daaroor niet vreemd dat de Nederlandse prestaties op milieudruk- en milieukwaliteitsindicatoren vaak onder het EU gemiddelde zijn, stelt het MNP. Bij de inzet van technologie kan Nederland zich wel meten met de besten van Europa en qua beleidsprestaties presteert Nederland niet onder het EU-15 gemiddelde.

Voor het gehele rapport hier

En voor onze lezers : er is een mogelijheid om direct suggesties te leveren bij het MNP (Edward.Vixseboxse@mnp.nl)


bron: MNP
Dit artikel afdrukken