Op 12 december werd in Parijs een revolutionair klimaatakkoord gesloten tussen 195 landen. Maar nog altijd wordt niet gesproken over landbouw als oplossing.

Het is jammer dat we in de publieksmedia en bijvoorbeeld bij Pauw en DWDD niet horen of lezen dat landbouw het klimaatprobleem kan helpen aanpakken. In de media leeft de gedachte dat landbouw een probleem is. Daarom wordt er vooral over de landbouw, maar zonder die landbouw gesproken. Dat leidt steevast tot de conclusie dat we niets van de landbouw te verwachten hebben.

Organische stof
Landbouw is naast bosbouw de enige maatschappelijke sector die CO2 kan binden via planten, gewassen.

CO2 kun je met slimme landbouwmethoden aan de bodem binden via onder meer organische stof. Het zou goed zijn om bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4% organische stof aan de bodem toe te voegen. Dat zorgt voor een betere plantengroei, laat de biodiversiteit floreren en zorgt dat de bodem veel meer water kan bufferen. Onderdosering van organische stof is de grootste sluipmoordenaar in de hele klimaattransitie en zet mijn akkers steeds weer blank.

Klimaatmars
Landbouw als oplossing in plaats van probleem. Marjan Minnesma van Urgenda, die de klimaatzaak tegen de Staat won, begrijpt dat en nodigde een aantal boeren uit om mee te lopen in haar klimaatmars vorig jaar naar de klimaattop in Parijs. Onder hen was Hans Huijbers voorzitter van ZLTO, de grote zuidelijke landbouwbelangenbehartigingsorganisatie.

Huijbers weet een boodschap te brengen. De klimaatagenda en energietransitie worden pas volwassen als boeren en tuinders er aan bij kunnen dragen. De ene helft van de medaille is een CO2 besparingsagenda en de andere moet komen van oplossingen via land- en tuinbouw.Boeren willen helpen en kunnen CO2 binden. Zie ons als oplossing. In het belang van ons allemaal. Het is soms zo eenvoudig
Toen Huijbers Minnesma zijn verhaal vertelde, gebeurde er iets bijzonders. Zelfs sceptische mensen die het aanhoorden zagen tot hun opluchting dat landbouw in plaats van een probleem een oplossing kan zijn. Ik was uitgenodigd en maakte een emotionerend moment mee, toen ik de lading van de boodschap door voelde dringen. Landbouw kan zelfs in de transitieagenda de toon zetten.

Boeren kunnen CO2 binden
Huijbers heeft een visie die mensen niet verwachten van een boer. Blijkbaar worden mensen die zelf geen gezond logisch boerenverstand hebben, gehinderd door vooroordelen. Landbouw kan en moet weer het rentmeesterschap krijgen over het omgaan met de bodem, alles wat daarmee samenhangt en over generaties heen denken om onze toekomst zeker te stellen.

Maatschappij! Ik spreek u aan! U schaadt en vervuilt onze akkers en gewassen met uw CO2 uitstoot, maar wij boeren willen u helpen en kunnen CO2 binden. Zie ons als oplossing. In het belang van ons allemaal. Het is soms zo eenvoudig.

Fotocredits: 'land lines', apalca
Dit artikel afdrukken