In samenwerking met de WHO organiseert Nederland in april 2019 een mondiale conferentie over antibioticaresistentie. Dat maakte Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, bekend tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië.

In 2014 organiseerde Nederland een soortgelijke bijeenkomst. Het doel van de conferentie in 2019 is om terug te kijken op de resultaten van de afgelopen jaren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Daarbij komt de samenwerking tussen de gezondheidszorg en de veterinaire sector centraal te staan.

Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sterven wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 mensen aan infecties waartegen antibiotica niet meer werkt. Dat aantal zal in de komende decennia fors stijgen als gevolg van onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica door mens en dier én de stagnerende ontwikkeling van nieuwe antibiotica.
Rijksoverheid - Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie
  • Deel
Druk af