In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer verklaarde staatssecretaris Dijksma dat Nederland in Zuid-Amerika geslacht Noord- en Zuid-Amerikaans paardenvlees niet kan tegen houden op grond van dierwelzijnaspecten. Dat schrijft Boerderij.

Internationale handelsafspraken en wetgeving maken het niet mogelijk onze eisen op te leggen aan handelspartners buiten de de EU. Vorig jaar werd de handel vanuit Zuid-Amerika veterinair stilgelegd. Dat kon wel omdat het vermoeden kon worden uitgesproken dat het vlees een gevaar voor de volksgezondheid inhield.

Motie Dikkers
PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers vond in de opmerkingen van Dijksma grond om per motie opheldering te vragen over de mogelijkheden die landen hebben om wel toezicht te houden op het dierenwelzijn in slachterijen, ook al kunnen ze dat niet op het vervoer van de dieren. Die situatie bestaat bijvoorbeeld tussen Noord- en Zuid-Amerika. Canada en Mexico kunnen geen toezicht houden op de wijze van aanvoer van dieren die vanuit de VS - waar het slachten van paarden verboden is - naar het Zuiden en Noorden gaan om daar over de grens te worden geslacht.

Welzijn voor 15 cent per kilo
VVD en PvdA vragen in een gezamenlijke motie erop aan te dringen het aantal controles in het buitenland door de Food and Veterinary Office op te voeren.

Op Foodlog deed afgelopen jaar Zé Povinho, voormalig paardenslachter in de VS, een voorstel om paardenleed te voorkomen door een privaat keuringssysteem vanuit Nederlandse afnemers in het buitenland te implementeren. De kosten daarvan begrootte hij op ca. 15 eurocent per kilo paardenvlees. Volgens Povinho kunnen Nederlandse bedrijven wel degelijk eisen stellen.

Fotocredits: Richard W.M. Jones via Wikimedia
Dit artikel afdrukken