Greenpeace liet het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) ]onderzoeken of het mogelijk is het pesticidengebruik in Nederland te halveren met behoud van opbrengsten. Voor consumptieaardappelen, appels en tomaten blijkt dat per 2020 mogelijk te zijn. In deze gewassen wordt nu al 50% reductie gerealiseerd door de duurzaamst werkende telers, zoals Milieukeur en Schoon Water voor Brabant. Bij de aardbeienteelt in de volle grond lijkt de 50% reductie op korte termijn onhaalbaar.

Ketenpartner
Greenpeace zegt: Het onderzoek concludeert dat supermarkten een noodzakelijke impuls kunnen geven aan de verduurzaming van de teelt. Als ketenpartner van de telers staat hen een scala aan mogelijkheden ter beschikking, uiteenlopend van informatie/bewustmaking en bijdragen richting telers tot stellen van inkoopvoorwaarden. Eén van de meest effectieve maatregelen, beloning van duurzamere producten en productiemethoden, moet uit de markt komen, volgens het onderzoek. Dat kan in de vorm van een duurzaam certificaat als harde inkoopeis en/of een meerprijs.

Greenpeace roept daarom onder de noemer 'Red de bij, maak je supermarkt gifvrij' Jumbo, Albert Heijn en Lidl op zich in te zetten voor de bij. Kees Kodde van Greenpeace: "Dit onderzoek laat zien dat supermarkten de verduurzaming van de landbouw en het uitfaseren van bijengif een enorme push kunnen geven als ze duurzame telers belonen en een signaal aan de markt afgeven dat ze hun assortiment duurzame producten aanzienlijk willen opschroeven. Dat is de steun die duurzame telers nodig hebben.”

3 cent 'duurzaamheidsopslag'
Peter Leendertse van CLM vertelt hoe een dergelijke maatregel er uit kan zien: "Met een kleine duurzaamheidsopslag op de consumentenprijs (mits deze wordt doorgegeven aan de teler), ontstaat financiële ruimte voor verduurzaming. Door bijvoorbeeld een opslag van 3 eurocent per kilo consumptieaardappelen kunnen aardappeltelers de gewasbescherming verduurzamen op het niveau van Milieukeur. Dat betekent een fikse daling van het gebruik en vermindering van het aantal risicostoffen."

Afgelopen week schreef Kees Kodde van Greenpeace een opiniestuk waarin hij een actieve rol van de detailhandel bepleitte om de gewenste reducties te bereiken.
Dit artikel afdrukken