In 2013 was de EU als geheel de op één na grootste speler op de wereldzuivelmarkt, met 23,7%. Nieuw-Zeeland domineerde die markt, met 28,5%. Van de EU-lidstaten is Nederland de meest actieve zuivelexporteur, in ons eentje zijn we goed voor 5,1% van de wereldzuivelmarkt. Dat meldt Boerderij, op basis van cijfers van het Productschap Zuivel. Het Productschap Zuivel presenteerde, voor de laatste keer voordat het definitief opgeheven wordt, de cijfers over de Nederlandse zuivel in 2013.

Tweederde export naar EU
De uitvoerwaarde van de Nederlandse zuivel kwam over 2013 uit op ruim 6,7 miljard euro. Aan de positieve handelsbalans van Nederland (49,5 miljard) over 2013 droeg zuivel met bijna 8% (4,1 miljard euro) in niet onaanzienlijke mate bij.

Van de genoemde 6,7 miljard euro gaat 4,5 miljard naar lidstaten van de EU, met Duitsland (35%) als grootste afnemer. Buiten de EU zijn Rusland (12% van de resterende 2,2 miljard euro), China (11%) en Nigeria (7%) de belangrijkste bestemmingen.

Kaas
Het belangrijkste exportzuivelproduct is kaas. Maar liefst 46% van de uitvoerwaarde is op het conto van kaas te schrijven.
Dit artikel afdrukken