Terwijl de weidevogelstand sneller afneemt dan elders, verduurzaamt de Nederlandse landbouw. Dat zou blijken uit cijfers van de OESO en het LEI.

Hoewel onze overschotpositie nog altijd tot de hoogste binnen de OESO behoort, heeft ons land een daling weten te realiseren van zijn overschotten fosfaat en stikstof per hectare landbouwgrond. Ook is sprake van een daling van de ammoniakemissies. Volgens boerenvoorman Hans Huijbers verduurzaamt de Nederlandse landbouw sneller dan andere sectoren, maar draagt zij dat onvoldoende uit. Dat schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken