Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma heeft met de twee belangrijke exportregio's Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen afspraken gemaakt om "grensoverschrijdende problemen als mestfraude en de illegale antibioticahandel aan te pakken." Dat meldt Boerderij.

Mestfraude wordt mogelijk gemaakt doordat Duitsland momenteel een minder uitgebreide registratie en opvolging van meststromen heeft dan Nederland. Ook is de handhavingscapaciteit beperkter. In Nederland is de mineralensamenstelling van de mest bekend en zal bovendien in de loop van 2014 GPS-tracking ingevoerd worden. Duitsland zal een inhaalslag maken zodat naar verwachting "in het najaar van 2014 transportgegevens en de juridische afwikkeling op elkaar aansluiten."

Dijksma heeft tijdens het zogenoemde Dreiländertreffen de Nederlandse aanpak om antibioticagebruik in de veehouderij te reduceren gedeeld met haar Duitse gesprekspartners. Nederland is er in geslaagd de afgelopen jaren het antibioticagebruik in de vier grote veehouderijsectoren met 50% te reduceren.
Dit artikel afdrukken