Natuurmonumenten is eigenaar van een gebied dat bestond uit 200 hectare landbouwgrond (inclusief boerderijen) in het Natura2000-gebied Dwingelderveld. Om het overschot aan fosfaat en nitraat in de grond uit te mijnen, was verbouwen van haver, rogge en boekwijt een uitstekende mogelijkheid geweest. Dat zou een mooie circulaire oplossing zijn geweest die veel vogelsoorten gelukkig had kunnen maken, zoals het succes in het Fochteloërveen laat zien.

Maar het mocht niet zo zijn. Natuurmonumenten besloot het gebied af te graven. Maar liefst een halve meter van de bovenlaag werd met mechanisch geweld uitgegraven en met zware vrachtwagens afgevoerd. De bedoeling is om er een zogeheten natte heide landschap van te maken. Dat mooie paars groeit alleen op heel arme grond. Of dat ooit gaat lukken is niet duidelijk omdat de natuur niet zo gemakkelijk te dwingen valt. Met een beetje geluk kan de operatie slagen. Over een aantal jaren wordt dat pas duidelijk

Maar nu de gevolgen van de operatie voor de natuur elders in het gebied. De grond moest ergens heen en het was een flinke berg. De één miljoen kubieke meter “vervuilde” grond is in de vorm van een dijk langs de A28 gestort. Fosfaat en nitraat spoelen nu vanuit de dijk gewoon het gebied in.

Door de aanleg van de dijk werd en passant een belangrijk deel van het habitat van de Zwarte specht vernield. De aanwezigheid van die soort was de enige reden waarom het Dwingelderveld als Vogelrichtlijngebied kon worden geclassificeerd.

Maakt u zich geen zorgen om de vogels, dat doet Natuurmonumenten wel als het haar uitkomt. Ik vraag me wel af wat de Vogelbescherming van deze natuuroperatie vindt.
Dit artikel afdrukken