Al zeker 8 ton is er aan uitgegeven, sinds 2012. Toen waren er nog maar 2 korhoenhanen en een paar hennen op de hei rond de Holterberg. En begon Staatsbosbeheer jaarlijks zo'n 25 korhoenders te laten vangen in Zweden en 'bij te plaatsen' in Nederland.

Het was een poging om het korhoen te behouden. Een wettelijke plicht ook, want de Sallandse Heuvelrug is beschermd Natura 2000-gebied en dus het korhoen ook. Onbegonnen werk, zeggen critici. Klimaatverandering, aantasting van het leefgebied, predatie door vossen en haviken en vooral de stikstofdepositie zijn funest voor het korhoen. De weinige korhoenkuikens sterven aan voedselgebrek. Ouderdieren vinden te weinig en te kleine rupsen voor hun kroost omdat door de verzuring als gevolg van stikstofdepositie de insecten verdwijnen.

Toch zet de provincie Overijssel door. Nog 5 tot 10 jaar is nodig om de natuur te herstellen zodat het korhoen zich weer kan handhaven. De 150 tot nu toe ingevlogen vogels leverden een populatie van nu zo'n 20 korhoenders op. Daar is geen Nederlands hoen meer bij. Pas bij een totaal van 40 hanen heeft de populatie op zichzelf kans van slagen.

Hoewel ze somber zijn over de kansen van het korhoen, zijn natuurbeheerders wel te spreken over de aanpak om de vogel te beschermen. Want "beschermingsmaatregelen voor het korhoen zijn ook goed voor andere beknelde soorten," zegt onderzoeker Paul ten Den in de Volkskrant. "De nachtzwaluw is hier de afgelopen twintig jaar vertienvoudigd. De veldleeuwerik en de boomleeuwerik profiteren ook van het brand- en maaibeheer voor het korhoen. De zandhagedis leeft op, ook de insectenstand gaat de laatste jaren weer iets vooruit. We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel meer gebeuren."
  • Deel
Druk af