Natuur is voor mij een heel ruim begrip. Eigenlijk alles wat zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en weinig tot geen dierlijke mest geteeld wordt vind ik al een vorm van natuur. Komend uit de intensieve veehouderij, heb ik samen met mijn vrouw en kinderen bijna 30 jaar geleden de overstap gemaakt om biologische natuurboer te worden en het beheer van het voor ons mooiste natuurgebied van Nederland op ons te nemen, namelijk Kampina bij Oisterwijk.

Kudde onderhoudt natuur
Onze zoogkoeien met kalfjes begrazen jaarrond het heidegebied om vergrassing en bebossing tegen te gaan. ’s Zomers leeft de kudde van alles wat er groeit en bloeit op de heide en in de winter worden de koeien bijgevoerd met hooi van de kruiden en faunarijke graslanden in en rond Kampina. De kleine kalveren krijgen als extra een klein beetje granen zoals haver, spelt, Sint Jansrogge, gerst, luzerne, klaver, zonnebloempitten en koolzaad. Al deze gewassen worden biologisch geteeld op de prachtige faunarijke akkers in Kampina. Zolang de koeien gezond en vruchtbaar zijn (op een verantwoorde manier kalfjes groot kunnen brengen) blijven ze in Kampina. Uiteindelijke dienen ze als een heerlijk en verantwoord stukje vlees voor de mens. Koeien van 15 en ouder zijn eerder regel dan uitzondering.

Natuurbescherming moet zich vooral richten op een verantwoord beheer van de natuur in ons kleine landje. Instandhouden en onderhouden van bestaande natuurgebieden door op de juiste wijze onderhoud van heide en bossen te plegen. Vooral bossen moeten gezond gemaakt en onderhouden worden. Verjonging van een oud en in slechte staat verkerend bos, door rooien en weer herplanten is voor mij geen probleem. Zieke aangetaste bomen maken uiteindelijk een heel bos ziek. Oude en zieke bomen kunnen altijd nog dienen voor het maken van papier, de houtindustrie en zelfs hout pallets. Altijd beter dan houtsoorten met schepen aanvoeren uit andere delen van de wereld. Tevens kan bij nieuwe aanplant van bossen de bodem weer gezond gemaakt worden met natuurlijke middelen die ruim voldoende voorhanden zijn. Uiteindelijk is onderhoud van onze natuur (bos, heide, graslanden en akkers) van alle tijden!

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dat doen lees je in De ontdekking van de ander.

Dit artikel afdrukken