Natuur is naar mijn mening het totaal aan leven en levensgemeenschappen op onze planeet. De mens is daar deel van, met als bijzonderheid dat zijn handelen sterk bepalend is voor de ruimte en het functioneren van ander leven. Dat andere leven is op haar beurt bepalend voor de mogelijkheid van de mens zich blijvend op onze aardbol te vestigen; die levensvorm ‘mens’ is er immers pas. De mens is dus ook uniek in de zin dat hij in staat is zichzelf als soort te elimineren. Geslaagd natuurbeheer is voor de wat langere termijn daarom een voorwaarde voor de mens om zich te kunnen handhaven.

Natuurbeheer is het menselijk gedrag dat ervoor moet zorgen dat het leven op aarde, inclusief de mens, de noodzakelijke kwaliteit en omvang heeft. Dat houdt in dat elke regio verantwoordelijk is voor een stukje instandhouding of verbetering, afhankelijk van de regionale condities. Maar ook de wereldwijde opgave met betrekking tot klimaatbescherming en het voorkomen van overbevolking vallen daaronder. Natuurbeheer door de mens zal deels passief zijn, deels actief. Of de mens het resultaat van natuurbeheer typeert als mooi, of recreatief nuttig, is niet relevant.

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dat doen lees je in De ontdekking van de ander.
Dit artikel afdrukken