Het Russische ministerie van Financiën wil de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen verbieden om zijn eigen boeren te steunen. Dat regelt het ministerie administratief door de meststoffen toe te voegen aan de lijst van goederen waarvoor douaneaangifte ten behoeve van export verboden is.

Volgens het document zullen de wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoer van stikstofmeststoffen (code 3102) en van diammoniumfosfaat (DAP), monoammoniumfosfaat (MAP), en stikstof, fosfor, kalium (NPK) meststoffen (code 3105).

Rusland is een van de grootste exporteurs van stikstof- en fosfaatmeststoffen ter wereld. De maatregel volgt op de recente stijging van de wereldprijzen voor deze meststoffen. Ook China heeft de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen al gestaakt om zijn binnenlandse voedselproductie te ondersteunen.

De Russen voeren douane- en tariefmaatregelen in- voor de uitvoer van producten om de prijzen op de binnenlandse Russische markt te stabiliseren.

De Russische president Vladimir Poetin had de regering premier Michail Misjoestin opgedragen om vóór 1 november een plan te maken om de gevolgen en risico's van de energietekorten in Europa, waaronder de destabilisering van de markten voor stikstofhoudende kunstmest, metallurgische producten en voedingsmiddelen, af te dempen.

Volgens berichten in de media willen de Russen in eigen land de prijzen voor stikstofkunstmest voor de voorjaarszaaiperiode, tot mei 2022, garanderen met een garantie van prioritaire leveringen aan de binnenlandse markt. Met name voor de EU zal 2022 vermoedelijk een jaar worden waarin de beschikbaarheid van kunstmest geringer is dan in andere jaren, waardoor de oogsten zullen dalen. Over de effecten die dat heeft, zullen we in de zomer en het najaar van 2022 meer horen, al kunnen de eerste inschattingen al in het voorjaar gemaakt worden. De Europese Commissie en het Europees Parlement kozen onlangs voor een landbouw met minder kunstmest zodat 2022 een eerste test voor die beleidskeuze kan worden.
Reageer
  • Deel
Druk af