In 2021 werd 7,9 miljard kubieke meter water onttrokken uit de bodem of uit zoet oppervlaktewater zoals rivieren en meren. Dat is 4,3% minder dan in 2020. Het meeste grondwater gaat naar waterleidingbedrijven die dit bereiden tot drinkwater en weer verder distribueren. Ze verwerkten 1.295 miljoen kubieke meter water, het equivalent van ruim een half miljoen olympische zwembaden. Daarnaast onttrekt de landbouw grondwater voor het beregenen van gewassen. Oppervlaktewater wordt door energiebedrijven, chemie en raffinaderijen onttrokken en als koelwater gebruikt. De Nederlandse economie gebruikte 6,6 miljard zeewater, bijna 12% meer dan in 2020.

Minder water gebruikt door de landbouwsector
In 2021 gebruikte de landbouwsector 124,4 miljoen kubieke meter water tegen 349,1 miljoen kubieke meter water het jaar ervoor. Dat is een daling van 64,4%. Het watergebruik in 2021 was daarmee weer op het niveau van 2017 en eerder. De jaren 2018, 2019 en 2020 hadden relatief droge lentes en zomers. Dat maakte dat er meer grondwater en zoet oppervlaktewater is onttrokken voor het irrigeren van de gewassen. Het gebruik van drinkwater bleef in de periode van 2003 tot en met 2021 vrijwel gelijk. Drinkwater wordt vooral ingezet als drinkwater voor vee en schoonmaken van stallen.

Watergebruik in Nederland in 2021 (mln m3)Watergebruik landbouwsector


Door nieuw beleid vestigen steeds meer nieuwe energiecentrales zich aan de kust. Daarom is koelwater sinds 2012 minder vaak zoet. In 2012 was het koelwater 62% zoet en 38% zout, tegen 35% zoet en 65% zout in 2021. In totaal gebruikten energiecentrales 9,0 miljard kubieke meter koelwater in 2021.

De prestaties van de rioolwaterzuivering blijven op peil, schrijft het CBS. Een belangrijke maat hiervoor is het verwijderen van stikstof- en fosforverbindingen. In 2021 werden 85% van de stikstofverbindingen en 87% van de fosforverbindingen uit het afvalwater verwijderd, evenveel als in 2020. Door verbeterde waterzuivering is de restlozing van stikstof sinds 1990 met 63% afgenomen (van ruim 39 miljoen kg naar 14,4 miljoen kg). De restlozing van fosfor nam af met 73% (van 6,2 miljoen kg naar 1,7 miljoen kg).

In totaal zuiverden de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 2021 1,96 miljard kubieke meter afvalwater, 1,3% meer dan in 2020. De installaties verwijderen 98% van de biologisch afbreekbare vervuiling uit afvalwater van huishoudens en bedrijven.
Dit artikel afdrukken