Van 14 tot 16 oktober vindt in het Nederlandse Den Haag het internationale Monsanto Tribunaal plaats. Vijf mensen die in het dagelijks leven rechter zijn, horen er 30 getuigen en deskundigen uit vijf continenten om nadien alsof zij bevoegde rechters zijn een oordeel te vellen over de vraag of Monsanto de rechten van mens en milieu heeft geschonden en verantwoordelijk is voor ecocide.

Al langer gaan stemmen op om naast naast volkerenmoord - genocide - ook ecocide, 'milieumoord', aan de competentie van het internationale Haagse Hof toe te voegen
Emotioneel
Het is dus een namaak-proces, dat zijn oorsprong vindt in kritische organisaties die een georganiseerd en gemediatiseerd oordeel willen laten horen over de mate van dominantie van Monsanto als bedrijf over sociale en ecologische omstandigheden op aarde

De belangstelling voor het proces is groot. “Het kan Monsanto een emotionele tik uitdelen”, zegt voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel Olivier De Schutter die een van de initiatiefnemers is.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag beoordeelt misdaden tegen de menselijkheid. Al langer gaan stemmen op om naast volkerenmoord - genocide - ook ecocide, 'milieumoord', aan de competentie van het internationale Haagse Hof toe te voegen. Het Monsanto 'Tribunaal' dient als testcase voor de initiatiefnemers om de haalbaarheid daarvan te toetsen. Om die reden is voor de naam en Den Haag als plaats van handeling gekozen.

Dat is een vraag voor rechtsfilosofen en niet voor operationele rechters die doen alsof ze bevoegd zijn
Echt, maar onbevoegd
Vijf echte, maar voor de zaak onbevoegde rechters buigen zich over fundamentele vragen. Twee daarvan vormen de kern van het volkstribunaal. Heeft het bedrijf het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving geschonden? Heeft het bedrijf het recht op voeding geschonden?

De multinational weigert evenwel deel te nemen aan het proces. “De Inquisitie heeft ook nooit iemand vrijgesproken”, zegt woordvoerder Brandon Mitchener in De Standaard. “Dit is gewoon een pr-stunt.” In een open brief, geschreven naar aanleiding van het nep-proces, belooft het mensenrechtencomité van Monsanto om te luisteren naar de bezorgdheden, “maar niet in die valse Nederlandse rechtszaal”.

De onbevoegde rechters zullen geen veroordeling uitspreken maar een advies schrijven dat zich uitspreekt over de wettelijke aspecten. Hun doel is "advocaten en slachtoffers die échte rechtszaken tegen agrogiganten voeren juridische steun te geven.”

Ze willen het recht verder ontwikkelen vanuit gevoelens in de samenleving, zeggen ze daarmee in feite. De vraag is of het recht zich leent om op deze manier ontwikkeld te worden. Het is immers ook denkbaar om eerst een moreel kader te ontwikkelen van waaruit het recht kan worden afgeleid. Dat is immers de basis voor moreel rechtvaardige nieuwe uitgangspunten voor het formele recht dat zich met deze zaken moet bezighouden. Dat is een vraag voor rechtsfilosofen en niet voor operationele rechters die doen alsof ze bevoegd zijn. Het toepassen van recht dat in het verleden is vastgesteld is immers iets anders, dan het bepalen van recht voor de toekomst. Dat geldt zelfs als die toekomst allang begonnen is.

Via deze link is het 'tribunaal' live te volgen.
Dit artikel afdrukken