Al jaren wordt de landbouw in gebieden met glyfosaattolerante gewassen bedreigd door resistent geworden onkruid. Om dit probleem op te lossen zijn er in de loop van de tijd verschillende nieuwe ongevoeligheden voor herbiciden bij gekomen. Een van de laatste is de resistentie tegen Dicamba.

Het herbicide Dicamba is een synthetisch auxine dat verstorend werkt in de groei van dicotyle planten, ook wel tweezaadlobbigen genoemd. Veel van de probleemonkruiden met tolerantie tegen glyfosaat zijn dicotylen. Denk bijvoorbeeld aan de palmeramarant. Dicamba is een krachtig middel bij de huidige manier van onkruidbeheersing.

De resistentie tegen Dicamba is, net als glyfosaattolerantie, het gevolg van een bacteriële eigenschap die door middel van genetische modificatie werd ingebouwd in katoen en soja (beide dicotyle planten).

Ondanks dat de patenthouder Monsanto in 2014 al toestemming kreeg van de USDA (het Amerikaanse ministerie van landbouw) om deze eigenschap te vermarkten, is er nog tot 2016 gewacht met de marktintroductie van sojabonen onder de naam Roundup Ready 2 Xtend.

Hobbels
Er lagen wat hobbels op de weg. De eerste hobbel betrof de belangrijke exportmarkten. China en Europa moesten eerst nog een eigen veiligheidsanalyse doen. Pas begin 2016 liet China de nieuwe sojabonen toe. Dat deed Monsanto en licentiehouders besluiten om de bonen aan te bieden aan boeren.

De tweede hobbel betrof Europa. De EU had nog geen toestemming verleend. Daarom besloten Cargill en ADM, 's werelds grootste graanhandelaren, de nieuwe soja, die vermoedelijk in 2016 al op meer dan 1 miljoen hectare is gezaaid, niet af te nemen. De handel kon zijn weerstand opgeven toen de EU enkele weken later besloot om de import van Dicamba-resistente soja toe te staan.

Een derde, niet te onderschatten hobbel, betrof het verbod om Dicamba te spuiten op soja en katoen. Dicamba verspreidt zich namelijk gemakkelijk. Als een boer de Dicamba-resistente sojavariant teelt en bespuit en zijn buurman niet, dan is het reëel te verwachten dat de oogst van de buurman duidelijk lager zal uitvallen.

Niet spuiten
Tijdens de marktintroductie van de nieuwe sojaboon heeft Monsanto er dan wel op aangedrongen dat er nog niet gespoten mocht worden met het Dicamba-middel, maar vertelde erbij dat driftarme varianten in aanmelding zijn. Wat viel te verwachten gebeurde. Boeren planten de nieuwe bonen en gingen spuiten.

Deze week, eind 2016, gaf EPA (de Amerikaanse variant van het CTGB ) toestemming om nieuwe, zogeheten driftarme Dicamba-formuleringen te gebruiken voor Dicambatolerante gewassen.

Poker
Het was een pokerspel en er zal veel lobbywerk voor nodig geweest zijn, vertellen ons kenners van de zaadveredelings- en bestrijdingsmiddelenmarkt. Maar Monsanto kan voortaan ook resistent onkruid bestrijden om zijn glyfosaatresistente soja te beschermen.
Dit artikel afdrukken