Het akkoord is nu wettelijk bindend voor de 29 landen en de EU (die als 1 regionale organisatie telt) die zich erbij hebben aangesloten, meldt de FAO.

25 ondertekende landen
Het Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) werd na jarenlange diplomatieke inspanningen al in 2009 door de FAO aangenomen. Bij dit soort internationale akkoorden geldt dat ze pas van kracht worden als tenminste 25 landen zich officieel aan het akkoord officieel verbinden. Die drempel werd vorige maand overschreden, waarna een 'aftelperiode' van 30 dagen in gang gezet werd. De FAO verwacht op korte termijn nog meer ondertekenaars te kunnen verwelkomen.

"Dit is een grote dag in de voortdurende inspanning om een duurzame visserij te realiseren die de wereld kan helpen voeden", aldus FAO directeur-generaal Graziano da Silva. "We juichen de landen toe die het akkoord al getekend hebben en die het vanaf vandaag zullen uitvoeren. We nodigen regeringen die dat nog moeten doen uit toe te treden tot de gezamenlijke beweging om illegale visserij uit te roeien en de toekomst van onze mariene resources mee veilig te stellen."

Havenbeleid
Onder het PSMA zijn de deelnemende landen verplicht een aantal maatregelen te nemen om illegale visserij op te sporen en te verhinderen dat illegaal gevangen vis aangeland en verhandeld wordt. Ook wordt van ze verwacht dat ze informatie over verdachte vaartuigen wereldwijd met elkaar delen. Tot de maatregelen behoren een actief havenbeleid. Schepen moeten zich identificeren en hun vangst declareren voor ze toegelaten worden. Daarna volgen nspecties volgens bepaalde standaarden. Het is efficiënter en kosteneffectiever maatregelen te nemen in havens dan te proberen de illegale praktijken op zee te bestrijden.

IUU
De meest voorkomende illegale vispraktijken (illegal, unreported and unregulated, (IUU)) zijn het vissen zonder de juiste vergunningen, het vissen op beschermde soorten, gebruik van verboden visgerei of overtreding van visquota's.
Dit artikel afdrukken