Chloorpyrifos, een pesticide dat negatieve gezondheidseffecten zou hebben, komt voor in 5,5% van Europese voedingswaren. Dat blijkt uit gegevens die het Belgische blad Knack in samenwerking met 7 andere buitenlandse mediaplatforms opvroeg bij Europese voedselagentschappen.

Jaarlijks controleren de EU-lidstaten zo’n 1.500 tot 3.000 voedselproducten op de aanwezigheid van (residuen van) gewasbeschermingsmiddelen.

In 2016 namen onderzoekers bijna 76.000 voedselstalen. In 3.371 stalen bleek chloorpyrifos te zitten; in 839 stalen troffen onderzoekers chloorpyrifos-methyl aan. Dat komt overeen met 5,5% van alle geteste Europese voedselproducten. In 366 gevallen werd de maximaal toegelaten norm voor chloorpyrifos overschreden.

Volgens Philippe Grandjean, hoogleraar in milieugerelateerde geneeskunde en milieuwetenschap aan de universiteit van Zuid-Denemarken, is zelfs de kleinste hoeveelheid chloorpyrifos in voeding onveilig. Het pesticide zou de hersenontwikkeling bij vooral kinderen, baby’s en foetussen in de baarmoeder schaden, suggereert de NGO Health and Environmental Alliance. Zweedse wetenschappers vonden chloorpyrifos in de urine van vrouwen.

De EU-toelating voor het pesticide loopt op 31 januari 2020 af. Chloorpyrifos-producenten dienden daarom een wetenschappelijk dossier over de gevaren van het middel in bij de EFSA. Op basis van de opinie van het Europese voedselagentschap, beslist de Europese Commissie over verlenging van toelating van chloorpyrifos in de EU. In 2013 oordeelde de EU dat de bewijzen voor schadelijkheid niet overtuigend genoeg waren.
Knack - Europa onderzoekt verbod op insectenvergif dat in onze voeding opduikt
Reageer
  • Deel
Druk af