Minder dan de helft van de moeders met niet-schoolgaande kinderen bleek te voldoen aan geldende normen voor gezonde matige tot zware lichamelijke activiteit: 150 minuten per week, ongeacht de leeftijd van hun kinderen.

Vrouwen met schoolgaande kinderen deden gemiddeld ongeveer 26 minuten per dag (= ruim 150 minuten per week) aan matige tot zware lichamelijke activiteit. Moeders met meer dan één kind thuis halen slechts 21 minuten. Moeders met alleen jongere kinderen (van 4 jaar of jonger) hebben ongeveer 18 minuten flinke beweging per dag. Moeders met meerdere kinderen onder de 5 jaar bewegen een beetje meer licht intensief dan moeders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kinderen. Maar ze moeten zich realiseren dat dit ook inhoudt dat ze goed voor zichzelf zorgen
De uitkomsten lijken erop te wijzen dat moeders met jonge kinderen vaak moeilijk tijd voor zichzelf vinden. Lichaamsbeweging leidt het eerst onder tijdsgebrek. Moeders bewegen licht intensief door huishoudelijk werk en door met de kinderen op pad te gaan. Als kinderen naar school gaan, verandert hun dagindeling doorgaans. Oudere kinderen zijn zelfstandiger zodat moeders meer kans zien om intensiever te bewegen.

Ook al kunnen ouderlijke taken allesverslindend zijn, voldoende beweging is wat waard, zeggen de onderzoekers. Regelmatig intensief bewegen biedt veel gezondheidswinst op zowel korte als lange termijn. Het vermindert het risico op een breed scala aan ziekten, helpt om een gezond gewicht te houden en heeft ook ook een positieve invloed op de geestelijke gezondheid.

Het is belangrijk om manieren te vinden om moeders te helpen genoeg en voldoende intensief te bewegen, zeggen de onderzoekers. “Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kinderen. Maar ze moeten zich realiseren dat dit ook inhoudt dat ze goed voor zichzelf zorgen. Want één van de beste dingen voor kinderen is het hebben van gelukkige en gezonde ouders!”, zegt onderzoeker Kathryn Hesketh op Scientias. Juist in die eerste periode van het ouderschap die lichamelijk en geestelijk zijn tol kan eisen, kan bewegen en sporten een steuntje in de rug zijn.

De onderzoekers vinden dat moeders lichamelijk actief moeten proberen te blijven. Lokale overheden en sportinstellingen hebben volgens hen de verantwoordelijkheid dat te faciliteren.
Dit artikel afdrukken