Vrouwen blijken de belangrijkste invloed te hebben op het eetpatroon in het gezin. Dat komt doordat zij degenen zijn die bepalen welke boodschappen gehaald worden, toezien op wat we eten en omdat iedereen zich aan de regels rondom het eten houdt.
Bovendien blijken oma’s ook een directe invloed te hebben op het eetgedrag van de kleinkinderen, ongeacht de rol van de ouders van het kind.

Dat zijn de conclusies uit een Australisch onderzoek onder drie generaties uit 27 families met een Engelse, Chinese of Italiaanse achtergrond. De resultaten bleken onafhankelijk van de etnische achtergrond, hoewel families van Chinese en Italiaanse herkomst wel meer belang blijken te hechten aan het doorgeven van culturele gewoontes rondom eten.

’Mum is in charge’
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen de minst grote invloed hebben op wat er in huis gehaald werd, maar vaak wel inspraak krijgen in wat ze willen eten voor ontbijt of lunch. Bij het bereiden van de avondmaaltijd houden de (groot)ouders regelmatig rekening met de voorkeuren van het kind, waardoor de grootouder in aanraking komt met nieuwe voedingsmiddelen.

De generatie moeders heeft de grootste invloed op zowel de generatie grootouders als de generatie kinderen. Moeders introduceren nieuwe voedingsmiddelen bij de generatie grootouders en maken ze meer gezondheidsbewust. Naar hun eigen kinderen toe bepalen ze wat er in huis gehaald wordt, stellen zij de regels rondom het eten vast en zien erop toe dat die nageleefd worden. De moeders zijn degenen die kinderen stimuleren gezond te eten en snacks en fastfood te laten staan.

Grootmoeders geven hun eetgewoontes door aan hun kinderen en die het op hun beurt weer leren aan hun kinderen. Dit gaat met name over het gezondheidsaspect om bijvoorbeeld voldoende fruit en groente te eten. Grootouders geven de kleinkinderen vaker snacks dan de moeders doen; een toetje krijgen kleinkinderen bijvoorbeeld wel bij oma, maar niet bij moeder.

Het onderzoek is verschenen in Appetite.
Dit artikel afdrukken