Wil je weten wanneer een dier zich wel voelt, dan zou je de basiskennis moeten hebben die je vindt in het uitstekende proefschrift van J.J. Schiphorst, Dierenwelzijn (UU).

Vijf vrijheden van Brambell
Ikzelf ben al blij als het dier en zijn omgeving voldoen aan de 5 vrijheden van Roger Brambell:
1. het dier is vrij van honger, dorst of onjuiste voeding
2. het is vrij van thermaal en fysiek ongerief
3. het is vrij is van verwonding of ziekten
4. het is vrij van angst en chronische stress, en
5. het is vrij om normaal, soorteigen gedragspatroon te vertonen.

Ik ben 40 jaar geleden afgestudeerd als dierenarts, ik ben algemeen bevoegd en heb in de tijd veel zien verbeteren, maar ook verslechteren.
Ook het antropomorfiseren van verschillende diersoorten en de manier waarop dat gebeurt is veranderd.
Honden kunnen vaak onvoldoende bewegen, veel paarden worden in eenzame isolatie gehouden, terwijl bij landbouwhuisdieren de bewegingsvrijheid is toegenomen, maar tegelijkertijd de menselijke aandacht per dier per dag is afgenomen.

Productiedieren beter af, hobbydieren slechter
Bijzonder is dat het belang van een productiedier en de boer grotendeels parallel lopen, terwijl dat bij 'hobbydieren' minder het geval is. Zonder enige kennis kan iedereen een hond, kat, vis of vogel houden, bij landbouwhuisdieren is dat onmogelijk. De discussie met boeren is dan ook een stuk gemakkelijker dan met huisdiereigenaren.

Grondgebonden landbouw is mijns inziens terecht, maar welk paard heeft groepshuisvesting met ½ hectare/dier tot zijn beschikking? Een mening over de ander is gemakkelijker dan eens zelf in de spiegel kijken.

Een moddervette hond die geen enkel natuurlijk gedrag vertoont is dagelijkse praktijk voor dierenartsen
Ook bij dieren is het levenseinde van belang. De oude Grieken zeiden dat 'bij een goed leven ook een goed sterven hoort', maar helaas is dat bij veel dieren niet het geval. Of het nu gaat om het eindeloos rekken van het leven van huisdieren, of veel te lange transporten naar slachthuizen voor paarden en koeien. Dit moet beter.

Koe mag niet geslacht vanwege antibiotica
Natuurlijk mag iedere houder binnen de wet zijn eigen beslissingen nemen, maar een moddervette hond die geen enkel natuurlijk gedrag vertoont of een koe die vanwege de antibiotica nog niet geslacht mag worden is dagelijkse praktijk voor dierenartsen.

Helaas is de discussie vaak een kwestie van 'minder kennis, meer mening', of het nu gaat over de wolf, de veehouderij, de particulier met een huisdier of Natuurmonumenten met een hele polder.

Luister naar elkaar met de 5 vrijheden in je achterhoofd en vraag vooral waarom, en geef complimenten voor wat en hoeveel er al verbeterd is!

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dit doen lees je in De ontdekking van de ander. Bekijk ook de introductie tot de dierenwelzijnsreeks of het overzicht van de serie.
Dit artikel afdrukken