In 2012 besloot toenmalig staatssecretaris van milieu Joop Atsma de statiegeldregeling gefaseerd af te schaffen. De kosten van het statiegeldsysteem waren een belangrijke overweging daarbij. Het bedrijf Tomra Systems, fabrikant van flessenautomaten, dient nu een klacht in tegen de Universiteit Wageningen. Het onderzoeksrapport dat tot de beslissing leidde - en dat al eens herzien werd - bevat onjuiste gegevens en heeft de Tweede Kamer 'misleid', meldt Trouw.

Volgens het WUR-rapport waren de kosten van het statiegeldsysteem gemiddeld 5,9 eurocent per frisdrankfles. Tomra heeft de sommetjes opnieuw laten maken, en komt uit op 3,0 eurocent. Dat zou komen doordat in het oorspronkelijke rapport sommige kostenposten zwaar zijn overschat terwijl opbrengsten juist zijn onderschat. Tomra-directeur René Hissink stelt in Trouw: "De Tweede Kamer is ernstig misleid door de WUR-rapportage, die is opgesteld in opdracht van de frisdrankindustrie".

Daarmee dient Hissink een formele klacht in bij de Commissie wetenschappelijke integriteit van Wageningen UR. De WUR reageert 'verbaasd' en stelt geen enkel belang te hebben bij de uitkomsten van het onderzoek.
Dit artikel afdrukken