De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van LNV ingestemd met de oprichting van het Technologisch Topinstituut Groene Genetica (TTI GG). Deze stichting wordt opgericht voor het uitvoeren van strategisch onderzoek op het gebied van plantengenetica, plantenfysiologie en plantenziektekunde. Het kabinet stelt hiervoor € 20 miljoen uit het Fonds Economische Structuurversterking beschikbaar.

Doelstelling van het TTI GG is te komen tot ‘innovatieve planten voor duurzame Flowers & Food’. Dit betekent dat al het onderzoek en het onderwijs binnen TTI GG in het teken staat van het ontwikkelen van plantaardig uitgangsmateriaal waarmee een optimale groei, ontwikkeling en productie kan worden gerealiseerd onder nieuwe teelt- en milieucondities.

Bron: LNV
Dit artikel afdrukken