"Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de claim dat de afspraken over zoutreductie in groenteconserven door de conservensector zijn nagekomen, ingetrokken", meldt voedselwaakhond foodwatch. De rectificatie is volgens de voedselwaakhond een nieuw bewijs dat zelfregulering faalt. In 2011 maakte de conservensector zelf afspraken om het zoutgehalte in groenteconserven te verlagen. In 2012 mat het RIVM - op basis van een beperkte steekproef - 30% minder zout in groenteconserven dan voorafgaand aan de afspraak. "De afspraak bleek dus nagekomen te zijn", meldde de website van het Akkoord Verbetering Produktsamenstelling. Vijf jaar later trof foodwatch in een eigen onderzoek in 14% van de onderzochte groentenconserven méér zout dan de afgesproken waarden. Foodwatch deed zijn beklag bij het ministerie van VWS, dat daarop de gewraakte zin weghaalde.

Volgens foodwatch heeft te veel zout schadelijke gevolgen voor de gezondheid en kan een verlaging van het zoutgehalte "al snel tienduizenden ziektegevallen voorkomen". Recent nog betoogde professor Frits Muskiet op Foodlog dat zout niet het probleem is, maar een totaal verkeerd eetpatroon.
Foodwatch - Ministerie VWS rectificeert: Zoutsucces is toch geen succes - foodwatch
Reageer
  • Deel
Druk af