Zou minister Klink wel eens van Prof. Frits Muskiet hebben gehoord of zich realiseren wat diens visie op gezondheid betekent voor eetgezondheidsbeleid?

Als het aan minister Klink van Volksgezondheid ligt is er voor 1 januari 2011 één keuzebevorderend logo voor levensmiddelen. Dat zegt hij in een brief die hij afgelopen maand aan de Tweede Kamer stuurde, in reactie op het advies van de Gezondheidsraad Gezonde voeding, logo's onder de loep, dat in 2008 verscheen.

De minister verwoordt dat zijn reactie wat lang uitbleef, maar wijt dat aan het overleg dat hij nog wilde voeren met verschillende partijen die bij de logo's betrokken zijn, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de retail- en cateringorganisaties. ‘Het is mij gebleken dat zij bereid zijn toe te werken naar één gemeenschappelijke set van criteria op basis waarvan de logo's op producten gevoerd mogen worden', schrijft hij. ‘Het uiteindelijke doel is te komen tot één gezonde keuzebevorderend logo in Nederland, dat bovendien werkt als stimulans voor productinnovatie.

De minister streeft hierbij naar zoveel mogelijk zelfregulering, waarbij aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo moeten de criteria in lijn zijn met de richtlijnen Goede Voeding, ook moet er internationaal draagvlak voor zijn, de logo-voering moet door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld en een onafhankelijke beoordelingsinstantie moet toezicht houden.Onderzoek
In november worden resultaten van een onderzoek verwacht, waarin de effectiviteit en de perceptie van een logo onder consumenten is bestudeerd. Op basis daarvan zouden de betrokken partijen die nu al logo's in bezit hebben, zoals Ik Kies Bewust en Albert Heijn, nadere afspraken kunnen gaan maken. ‘Ik heb goede hoop dat de partijen nog dit jaar tot afspraken komen over het voeren van één gezamenlijk logo.'

Verder meldt de minister in zijn brief dat hij onderzocht wil zien of de aangepaste vorm van het GDA-systeem (Dagelijkse Voedingsrichtlijn) geschikt is voor consumenteninformatie. ‘De Gezondheidsraad beveelt aan een breed informatiesysteem te ontwikkelen waarin logo's en GDA worden toegelicht. Ik zal met de betrokken partijen nagaan in hoeverre dit wenselijk en realiseerbaar is', aldus Klink.

marlous maring
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Tot slot noemt de minister in zijn brief de mogelijkheid voor een convenant om de afspraken tussen verschillende partijen rond logo's samen met de overheid te bekrachtigen. ‘Ik wil me de komende maanden, in samenwerking met de retailers, de cateringorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie oriënteren op het nut, de noodzaak en toegevoegde waarde voor alle partijen om tot zo'n convenant te komen.'


bron: voedingnu.nl
Dit artikel afdrukken