De stikstofproductie daalde met 2,6% naar 490 miljoen kilo, fosfaat met 3,7% naar 156 miljoen kilo. Minister Carola Schouten toont zich verheugd en noemt in een Kamerbrief de daling van de stikstof- en fosfaatproductie van de veehouderij 'positief'.

Het niet overschrijden van de plafonds is cruciaal voor de derogatie - en tijdelijk recht om EU-bemestingsnormen te overschrijden - die de EU aan Nederland heeft verleend, schrijft BoerenBusiness. Dat betekent dat landbouwminister Carola Schouten een goede uitgangspositie heeft bij de onderhandelingen, later in het jaar, over verlenging van het tijdelijke overschrijdingsrecht.

De daling hangt vooral samen met de afname van de veestapel. Er waren in 2019 vergeleken met een jaar eerder minder melkkoeien (-0,9%), minder jongvee (-8,4%), minder vleesvarkens (-1,1%), minder fokvarkens (-6.6%) en minder nertsen. Ook het stikstof- en fosfaatgehalte in het voer nam af. Overigens liet de melkveestapel in de tweede helft van het jaar wel een lichte stijging zien: eind 2019 waren er 1.593.000 melkkoeien in ons land (30.000 meer dan aan het begin van het jaar). Bij het jongvee is een verschuiving zichtbaar, maar bleef het 'totaal aantal staarten' onder het gemiddelde van 2018, aldus Boerderij.

De mestproductie van de 'overige dieren' steeg wel. Méér schapen en geiten droegen bij aan een stijging met 1,3 miljoen kilo stikstofuitstoot (tot 24,0 miljoen kilo) in 2019.
Dit artikel afdrukken