Eind vorig jaar werd bekend dat het ministerie van LNV te veel fosfaatrechten voor rundvee heeft uitgegeven. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Carola Schouten vandaag weten flink in te grijpen.

Dat doet de minister niet door naar rato rechten in te nemen bij alle rundveehouders die rechten hebben gekregen. Zo'n zogeheten generieke korting wil ze per se vermijden om niet iedere Nederlandse boer tot een kleine krimp te hoeven dwingen. In plaats daarvan neemt ze extra rechten in, als die verhandeld worden door bijvoorbeeld stoppende boeren. De reeds geldende inname van rechten bij verkoop van 10% verdubbelt Schouten naar 20%. Daarmee moet de fosfaatuitstoot via de mest van rundvee worden gereduceerd tot met de Europese Commissie overeengekomen normen.

Het fosfaatrechtensysteem werd in 2018 ingevoerd. Er zijn voor 85,3 miljoen kilo fosfaat rechten uitgegeven aan de melkveehouderij; dat hadden er niet meer mogen zijn dan 84,9 miljoen kilo, het plafond dat correspondeert met in Brussel gemaakte afspraken.

De minister laat nog niet toegekende rechten in de fosfaatbank van de Staat vervallen. Zo haalt ze in één klap 420.000 kilo fosfaatrechten uit de markt. Als gevolg van juridische uitspraken die nodig waren om het fosfaatrechtensysteem in de praktijk toe te passen, moet ze extra rechten uitgeven aan vleesveehouders en dieren van melkrassen die echter geen kalf zullen krijgen. Dat gaat om in totaal 760.000 kilo die ze buiten het plafond voor de melkveehouderij wil houden. Ze rekent op de medewerking van de Europese Commissie om dat goed te vinden.

De minister schrijft dat ze zich realiseert dat ze een ingrijpende reeks maatregelen lanceert, maar dat die nodig zijn om generiek ingrijpen te voorkomen en toch te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Die heeft als voorwaarde gesteld dat Nederland in 2019 het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond terugbrengt. Als dat gebeurd is, kan er misschien weer een beetje uitbreiding van de melkveehouderijsector plaatsvinden. Op dat moment kunnen er weer wat nieuwe rechten worden uitgegeven. Maar nu beslist niet, laat de minister duidelijk weten, aan boeren in de knel die te laat hadden uitgebreid en moeten krimpen. Zij hoopten op wat extra rechten uit de nu vervallen pot.

De voorstellen van de minister moeten zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.
Rijksoverheid - Kamerbrief over stand van zaken fosfaatrechtenstelsel
  • Deel
Druk af