Tijdens de eindexamenperiode kwam naar buiten dat Nederlandse scholieren medicijnen als ritalin, angstremmers en slaapmiddelen gebruiken om zich beter te concentreren of rustiger te blijven tijdens hun examens. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD) noemt deze 'breindoping' ongewenst. Ze gaat er bovendien van uit dat "de jongeren deze middelen op een illegale manier verkrijgen, mogelijk via het internet", schrijft ze in een Kamerbrief.

Hoewel het waarschijnlijk om maar een kleine groep scholieren gaat (uit het IVO-onderzoek bleek dat 2% van de jongeren tussen de 14 en 17 jaar wel eens ritalin geprobeerd had, waarvan 20% voor leerdoeleinden), stelt Schippers resoluut dat het te koop aanbieden van de medicijnen verboden is. "Voorkomen moet worden dat jongeren ADHD-medicatie onder elkaar verhandelen", citeert Nieuws.nl.
Dit artikel afdrukken